Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5647
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKavuşturan, Yasemin-
dc.contributor.authorTurgay, Arzu Bozan-
dc.date.accessioned2020-01-10T08:43:17Z-
dc.date.available2020-01-10T08:43:17Z-
dc.date.issued2006-04-04-
dc.identifier.citationTurgay, A. B. (2006). Yuvarlak örme kumaşlarda may dönmesine etki eden faktörlerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5647-
dc.description.abstractBu çalışmada süprem örme kumaşlardaki may dönmesi miktarına bazı iplik,örüm ve terbiye parametrelerinin etkilerini incelenmiştir. Örme kumaşlarda kullanılan iplik bükümü, kumaşın örüldüğü makinenin pus değeri ve uygulanan örüm gramajı ayarının may dönmesine etkisinin incelendiği deneysel bir çalışma sunulmuştur. Ayrıca terbiye işlemleri sırasında kumaşa verilen çaprazlama işleminin may dönmesi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Relakse işlemlerinin may dönmesine etkisini inceleyebilmek amacıyla kumaşlar kuru relakse, yaş relakse, yıkama relaksesi, boyama-terbiye sonrası ve vascatörde yıkama sonrası da may dönmesi değerleri ölçülmüştür.Ayrıca, kumaşların sıra ve çubuk sıklığı, gramaj, ilmek iplik uzunluğu, kalınlık değerleri tespit edilmiş olup; bu değerlerin may dönmesi ile aralarında bulunan ilişkiler incelenmiştir. İlk bölümde çalışmanın amacı ve hedefleri sunulmuştur.İkinci bölümde konu ile ilgili kaynaklar özet halinde verilmiştir. Üçüncü bölümde çalışmalarda kullanılan iplik, kumaş ve kumaşların örüldüğü makinelerin özellikleri verilmiş, daha sonra çalışma yöntemi ve yapılan ölçümyöntemleri anlatılmıştır.Dördüncü bölümde yapılan ölçümler sonucunda elde edilen bulgular verilmiştir. Beşinci bölümde ise bulgulardan yararlanılarak kumaşların may dönmesi ve fiziksel ölçüm değerleri ile ilgili yorumlar yapılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, there is an experimental work is presented to effect of the some ofyarn, knitting and finishing parameters on the spirality of knitting fabric structure. Inthis study effect of the yarn twist, machine diameter and knitting weight on the spiralityof knitted fabric are investigated and presented. And also; finishing parameters on thespirality of knitted fabric are investigated. Also; effect of the dry relaxation, wetrelaxation, washing relaxation, dye an finishing prosess and washing in vascatör prosesson the spirality of knitted fabric are investigated. And also; effect of the thickness,weight, loops? yarn length, density parameters on the spirality of knitted fabric areinvestigated.In the first chapter the purpose and aim of the study are presented.In the second chapter a summary of the literature survey is given.In the third chapter, properties of yarns, fabrics and knitting machines usedthroughout the experimental work, testing procedures and measurement methods areexplained.In the fourth chapter experimental results are presented.In the fifth chapter with the aim of experimental results spirality and physicalproperties of fabrics are discussed.en_US
dc.description.sponsorshipYeşim Tekstil A.Ş.tr_TR
dc.format.extentXX, 168 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSüprem örme kumaştr_TR
dc.subjectİplik bükümütr_TR
dc.subjectPus değişimitr_TR
dc.subjectAy dönmesitr_TR
dc.subjectKnitted fabricen_US
dc.subjectYarn twisten_US
dc.subjectMachine diametersen_US
dc.subjectPercent of spiralityen_US
dc.titleYuvarlak örme kumaşlarda may dönmesine etki eden faktörlerin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of the factors that effect the spirality of circular knitted fabricsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183764.pdf3.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons