Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5646
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorUslu, Cengiz-
dc.date.accessioned2020-01-10T08:43:00Z-
dc.date.available2020-01-10T08:43:00Z-
dc.date.issued2016-01-29-
dc.identifier.citationEnder, E. ve Uslu, C. (2016). "Mahalle parklarının etkin hizmet alanlarının belirlenmesi – Bursa ili Nilüfer ilçesi örneği". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(1), 13-20.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/221626-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5646-
dc.description.abstractKentsel donatı alanları, fiziksel açıdan kentsel yaşam niteliğini belirleyen önemli alanlardır. Kentsel donatı alanlarının, kentte bilinen işlevlerinin yanı sıra, kent insanının bedensel ve ruhsal gelişiminde, toplumsal ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesinde yaşamsal önem taşır. Kentlerde bireylerin doğaya olan özlemlerini giderebilecekleri ve serbest zaman etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri öncelikli kentsel donatılardan birisi de mahalle parklarıdır. Mahalle parkları işlevsellikleri ile kent formunun ve kent yaşamının temel taşları olarak kentsel yaşam niteliğini yükseltecek özelliklerde olmalıdır. Mahalle parklarının kentsel yaşam niteliğini yükseltmesi için, kent içerisinde eşitlikçi dağılımları önemlidir. Kent genelinde bu alanların dengeli ve gereksinimleri karşılayacak dağılımı gerektiği için eşitlikçi dağılım göz ardı edilmemelidir. Bu bağlamda araştırmada, eşitlikçi dağılım özelliklerinden birisi olan konuta uzaklık kavramı dikkate alınarak Nilüfer ilçesindeki mevcut mahalle parklarının durumları irdelenmiştir. Yapılan çalışma ile Nilüfer ilçesinde mahalle parklarına ihtiyaç duyulan öncelikli alanlar belirlenerek, ilçedeki yeşil alanların gelişimi için plan kararlarına ışık tutabilecek önerilerin oluşturulması hedeflenmiştir. Araştırma kurgusu ise; Nilüfer ilçesindeki mahalle parklarının varlığının mahalleler özelinde belirlenmesi, mahalle parklarının kullanıcıya olan uzaklıkla ilişkilendirilerek, etkinlik alanlarının oluşturulması, mahalle parklarının mahallelerdeki dağılımlarının belirlenmesi, ulaşılan bulgular ile haritaların üretilmesi ve oluşturulan haritaların, Nilüfer ilçesindeki mahalle parkı tesisinde plan kararlarına ışık tutularak Nilüfer ilçesinin gelişmesinde önerilerin oluşturulması hedeflenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractUrban facility areas, which determine the quality of urban life in physical aspects, are significant. Urban facility areas, have vital significance on establishing and maintaining public relationships, dweller's physical and spiritual development; besides their known-functions in city. One of the most privileged urban facility areas in cities is neighbourhood parks, where individuals can satisfy their craving to nature and perform their leisure activities. Neighbourhood parks should improve the qualification of urban life and form of the city with their functionalities. For the purpose to enhance urban life qualification, it is important that neighbourhood parks should be distributed homogeneously. Equitable distribution shouldn't be ignored for balanced and distributed to meet the needs around the city. Hence, in this study, existing neighbourhood parks' conditions are examined in Nilüfer District by the notion of distance to houses, which is one of the equitable distribution facilities. This study aimed to determination of needed priority spaces for neighborhood parks in Nilufer District and creation of proposals for the development of green spaces by keeping the light on neighborhoods’ planning decisions. Method of the study; determination of the existence of neighborhood parks in Nilufer District, creation of neighborhood parks efficiency zone by associating neighborhood parks with the distance from the user, determination of the neighborhood parks regional dispersal in neighborhoods, the production of maps with findings, generated maps will help formulating proposals for the development of Nilufer District.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEtkin hizmet alanıtr_TR
dc.subjectNilüfer ilçesitr_TR
dc.subjectMahalle parklarıtr_TR
dc.subjectUlaşılabilirliktr_TR
dc.subjectAccessibilityen_US
dc.subjectEfficiency zoneen_US
dc.subjectNilufer districten_US
dc.subjectNeighborhood parksen_US
dc.titleMahalle parklarının etkin hizmet alanlarının belirlenmesi – Bursa ili Nilüfer ilçesi örneğitr_TR
dc.title.alternativeDetermination of the efficiency zone of neighborhood parks - A case study in Nilufer district in Bursaen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage13tr_TR
dc.identifier.endpage20tr_TR
dc.identifier.volume30tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorEnder, Elvan-
Appears in Collections:2016 Cilt 30 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_1_2.pdf390.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons