Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5643
Title: Siklon ayırıcı ve yakıcılarda akış karakteristiklerinin incelenmesi
Other Titles: Examination of flow parameters in the cyclone seperator and combuster
Authors: Karamangil, İhsan
Taşdirek, Gültekin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Siklon
Giriş hızı
Pürüzlülük
Basınç düşüşü
CFD
Cyclone
Roughness
Inlet velocity
Pressure drop
Issue Date: 27-Jan-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Taşdirek, G. (2006). Siklon ayırıcı ve yakıcılarda akış karakteristiklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, siklon içerisindeki akış modeli incelenmiştir ve CFD analizi yapılmıştır. Bir paremetrenin akış üzerindeki etkisini inceleyebilmek için analizler yapılırken sadece o paremetrenin değeri değiştirilerek diğerleri sabit tutulmuştur. Farklı giriş hızlarında analizler yapılmıştır. Sonrasında 15 m/s sabit giriş hızında sadece pürüzlülük değerleri değiştirilerek analizlere devam edilmiştir. Son olarak da sıcaklığın etkisini incelemek için diğer paremetreler sabit tutularak yine 15m/s giriş hızında farklı sıcaklıklarda analizler yapılmıştır.Analizler sonucunda bulunan değerlerin doğruluğunu kontrol etmek için literatür taraması yapılarak benzer çalışmalar bulunmuştur. Bu çalışmada elde edilen CFD analiz sonuçları ile bulunan ampirik ifadeler ve deneysel sonuçlar birbiriyle karşılaştırılmıştır.
This work presents, flow model in cyclone and CFD analysis. To examineeffect of a parameter, only rate of the specific parameter has been changed and otherswere kept constant.Some analysis were done in different inlet velocities. Then, these analysis wereachieved by changing roughness rate. Finally to examine heat effect some analysis weredone in diferent heats but keeping other paremeters were fixed.To confirm the results of analysis, some similar works were found bysearching litaretures. Likewise in this work experimental data which were results ofCFD analysis and empricial results were compared.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5643
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183761.pdf5.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons