Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5641
Title: Menenjitlerin ayırıcı tanısında bos laktik asit düzeyinin önemi
Other Titles: Importance of empty lactic acid level in differential diagnosis of meningitis
Authors: Kılıçturgay, Kaya
Kentsü, Havva
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Mikrobiyoloji
Microbiology
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kentsü, H. (1983). Menenjitlerin ayırıcı tanısında bos laktik asit düzeyinin önemi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde 1979-1982 yılları arasın da yatırılarak tedavi edilen ve 12-68 yaş grubunda bulunan 44 menenjit olgusunu, 1981-1982 yılları arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde yatırılarak tedavi edilen 5/12-11 yaş grubundaki 31 menenjit olgusunu, polikliniğe başvuran 2-26 yaş grubundaki 7 nörolojik olguyu ve 14-65 yaş grubunda bulunan 13 kontrol olmak üzere toplam 95 olgudan alınan 100 BOS örneğinde laktik asit düzeyini sap tadık. Kontrol grubunda, BOS laktik asit düzeyi 10,8-27 mg/dl, ortalama 17,6 mg/dl olarak saptandı. BOS laktik asit değerleri, akut bakteriyel menenjit gru bunda 17,4-215,9 mg/dl, ortalama 77,7 mg/dl j tüberküloz menenjit gru bunda 23,2-110 mg/dl, ortalama 61,4 mg/dl j viral menenjit grubunda ise 14,1-58,5 mg/dl, ortalama 25,5 mg/dl olarak saptandı. BOS laktik asit düzeyinin araştırılmasının, bakteriyel menenjitlerde uygulanan antibiyotik tedavisinin etkinliğini saptamada faydalı olduğu görüldü. Çalışmada; akut bakteriyel menenjit ve tüberküloz menenjit grubunda, kontrollere göre BOS laktik asit düzeyinde belirgin bir yükselme saptanmış, aynı yükselme viral menenjitlerde gözlenememiştir. Akut bakteriyel ve viral menenjitlerde ortalama BOS laktik 1 asit düzeyleri arasındaki fark (t = 4.209, P < 0.00i) ve tüberküloz menenjitlerle viral menenjitlerde ortalama BOS laktik asit düzeyleri- 42 - arasındaki fark (t = 3»330, 0.001 ( p i, 0.005) anlamlı bulunmuştur. Akut bakteriyel ve tüberküloz menenjitlerde BOS laktik asit düzeyindeki artış m j BOS hücre sayısı, protein düzeyinde artma ve glikoz düzeyinde düşme ile uyumlu olduğu saptandı. Araştırmamızın sonuçları, kaynakların sonuçları ile uygunluk göstermektedir. BOS'nda laktik asit ölçümünün teknik kolaylığı, bu testin klinik çalışmalardaki önemini arttırmaktadır. Örneğin alınması özel bir yöntem gerektirmemekte ve laktik asit düzeyinin ölçülmesi kısa bir zaman sürecinde yapılabilmektedir. Bu nedenle, akut bakteriyel, tüberküloz ve viral menenjitlerin erken ayırıcı tanısında; BOS kültür sonuçlarından önce, diğer rutin tetkiklerin yanında, BOS laktik asit düzeyinin ölçülmesinin de ilave faydalı bir test olduğu kanısı na varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5641
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
174709.pdf
  Until 2099-12-31
2.36 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons