Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5640
Title: Haloperidol uygulanan hastalarda belli süreçlerde prolaktin düzeylerinde meydana gelen değişiklikler
Other Titles: Changes in prolactin levels in certain processes in patients receiving haloperidol
Authors: Berki, Metin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Anestezi ve reanimasyon
Anesthesiology and reanimation
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Berki, M. (1983). Haloperidol uygulanan hastalarda belli süreçlerde prolaktin düzeylerinde meydana gelen değişiklikler. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada, yaşları 16 ilâ 65 yaş arasında olan ve genel anestezi altında ameliyat olacak 10 kadın hasta üzerinde, preraedikasyon ve indüksiyonda haloperidol uygulanmasını takiben prolaktin sekresyonundaki fonksiyonel değişiklikler incelendi. Olgulardan ameliyattan 1 gün önce birer kan örneği alındı. Premedikasyonda verilen 5 mg.(im) haloperidol dozundan 30 dakika sonra, indük- siyonda kullanılan 10 rag, (iv) haloperidolden 1 saat sonra ve ameliyattan 24 ilâ 48 saat sonra olgulardan usulüne uygun olarak alınan kan örnekle rinden serum prolaktin değerleri ng/ml, cinsinden bulundu. Premedikasyonda 5 rag, (im) ve indüks iyonda 10 mg.(iv) haloperidol uygulanmasından sonra prolaktin düzeylerinde önemli derecede artma olduğu görüldü. Ameliyattan 24 ve 48 saat sonra bile, ilk yükselmeye göre düşüş olmakla birlikte, prolaktin miktarının normalin üzerinde olduğu saptandı. Yapılan testler sonucunda anlamlılık düzeyi p<0.001 bulundu. Bu da bize araştırmamızın amacına ulaştığını gösterdi ve sonuç olarak, butirofenon grubu nöroleptik bir ilaç olan haloperidolün deneysel çalışmalarda kullanılan doza oranla çok düşük olan anestezik dozda bile prolaktin sekresyonunda önemli derecede artışa neden olduğu ortaya konuldu.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5640
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
174559.pdf
  Until 2099-12-31
1.01 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons