Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5638
Title: Yavru sıçanlarda subklinik iskemi reperfüzyon hasarında bakteriyel translokasyona ketotifenin etkisi
Other Titles: The effect of ketotifen on bacterial translocation in subclinical ischemia reperfusion injury in pup rats
Authors: Konca, Yıldız
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.
Keywords: Genel cerrahi
Çocuk sağlığı ve hastalıkları
Enterokolit-psödomembranöz
Ketotifen
Sıçanlar
Reperfüzyon lezyonu
İskemi
General surgery
Child health and diseases
Enterocolitis-pseudomembranous
Reperfusion injury
Rats
Ischemia
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Konca, Y. (1994). Yavru sıçanlarda subklinik iskemi reperfüzyon hasarında bakteriyel translokasyona ketotifenin etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda ağırlıkları 78-1 44gr arasında değişen, 1 aylık, sütten yeni kesilmiş, 24 adet Wistar Albino türü sıçan kullanıldı. Üç denek grubu oluşturuldu. 1- Kontrol grubu ( Sham operasyonu ) (n=8): Intraperitoneal pentotal anestezisi altında laparotomi uygulandı. 2- iskemi/reperfüzyon grubu (n=8) : intraperitoneal pentotal anestezisi altında 20 dakika süreyle superior mezenterik arter oklüzyonu, takiben reperfüzyon uygulandı. 3- Ketotifen grubu (n=8) : 4 gün süreyle 100jig/100gr dozunda, 2X1 oral Ketotifen verildi. 5. gün intraperitoneal pentotal anestezisi altında, 20 dakika superior mezenterik arter oklüzyonu ve takiben reperfüzyonu uygulandı. Nekropsiye kadar 4 gün süreyle aynı dozda Ketotifen verilmeye devam edildi. 4. gün Halotan anestezisi altında laparotomi uygulanan sıçanlarda; barsaklarda histopatoiojik değişiklik ve kolon segmenti ağırlığında değişiklik saptanmadı. Ketotifen grubundaki deneklerde kontrol grubuna göre beklenen oranda tartı artışı gerçekleşmedi (p<0,01).Dışkının mikrobiyolojik incelenmesi sonucunda gruplarda kolonun bakteriyel florasında değişiklik saptanmadı. 40Organ kültürü incelemesinde, kontrol grubunda mezenter lenf bezlerine %25, skemi/reperfüzyon grubunda akciğere %37.5, peritona %37.5, karaciğere %12.5, dalağa % 12.5 ve kana %12.5 oranında, Ketotifen grubunda ise mezenter lenf bezlerine %12.5 ve kana %12.5 oranında bakteriyel translokasyon saptandı. Kümülatif organ enfeksiyonu kontrol grubunda %3.57 ve iskemi/reperfüzyon grubunda ise %16 olarak tesbit edildi. (p<0,05). Ketotifen grubunda kümülatif organ enfeksiyonu %3.57 olarak saptandı ve iskemi/reperfüzyon grubu He arasındaki fark anlamlı idi (p<0,05). Doku kültürlerinde iskemi/reperfüzyon grubunda Enterobakter %33, Gram neg. basil %33, E. coli %11, Proteus %11, Staf. koagülaz neg. %11 oranında bakteriyel translokasyona uğradı. Anaerob kan kültürlerinde ise hiçbir denekde üreme olmadı. Bakteriyel translokasyona uğrayan aerobik gram negatif bakteri oranı %88 olarak tesbit edildi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5638
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040999.pdf
  Until 2099-12-31
4.58 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons