Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5636
Başlık: Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonraki yeni dış politika sürecinde Türkiye-Türk Cumhuriyetleri ilişkileri
Diğer Başlıklar: The Soviet Union's new foreign policy process in Turkey and the Turkish Republic after the breakup of relationships
Yazarlar: Canbolat, İbrahim
Hidirov, Yaşin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Azerbaycan
Kazakistan
Kırgızistan
Türk Cumhuriyetleri
Türkmenistan
Uluslararası ilişkiler
Özbekistan
Azerbaijan
Kazakhistan
Kirghizistan
Turkish republics
Turkmenistan
International relations
Uluslararası politika
International policy
Uzbekistan
Yayın Tarihi: 1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Hidirov, Y. (1995). Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonraki yeni dış politika sürecinde Türkiye-Türk Cumhuriyetleri ilişkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5636
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
042920.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.12 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons