Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5628
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAltunel, F. Naci-
dc.contributor.authorAydoğdu, Ali-
dc.date.accessioned2020-01-10T07:28:36Z-
dc.date.available2020-01-10T07:28:36Z-
dc.date.issued1997-
dc.identifier.citationAydoğdu, A. (1997). İznik Gölü sazan balıkları (cyprinus carpio L.) plathelminth parazitlerinin tespitine yönelik çalışmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5628-
dc.description.abstract23.02.1995 ve 31.01.1996 tarihleri arasında İznik gölünden temin edilen 145 adet Sazan balığı (Cyprinııs carpio L.758) üzerinde parazitolojik incelemeler yapılmıştır. İnceleme sırasında 115 balığın parazitli olduğu tesbit edilmiştir. Araştırma sonucu 3916 adet parazite rastlanmıştır. Çalışmada 2871 Dactylogyrus extensus (Monogenea), 740 Caryophyllaeus Iaticeps (Cestoda), 231 Bothrıocephahıs sp (Cestoda) 1 Argulus foliaceus (Linne 1758) (Crustacea), 73 adet N. rııtili (Acanthocephala), Myxobolus sp (Myxosporidia) bulunmuştur.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, it has been searched carps' plathelminth in İznik Lake. 23.02.1995 - 31.01.1996 between researches 145 carps are investigated and 115 fish samples have got parasites. At the end of study, total 3916 parasites are determinated. In this study, 2871 Dactylogyrus extensus (Monogenea), 740 Caryophyllaeus laticeps (Cestoda), 231 Bothnocephalus sp (Cestoda), 1 Argulus foliaceus (Linne 1758) (Crustacea), 73 number N. rutili (Acanthocephala), Myxobolus sp (Myxosporidia) have been found.en_US
dc.format.extentVII, 35 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSazan balığıtr_TR
dc.subjectMonogeneatr_TR
dc.subjectCestodatr_TR
dc.subjectCommon carpen_US
dc.titleİznik Gölü sazan balıkları (cyprinus carpio L.) plathelminth parazitlerinin tespitine yönelik çalışmalartr_TR
dc.title.alternativeStudies on determine the plathelminth parasites of common carp in İznik Lakeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057340.pdf
  Until 2099-12-31
1.91 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons