Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5628
Başlık: İznik Gölü sazan balıkları (cyprinus carpio L.) plathelminth parazitlerinin tespitine yönelik çalışmalar
Diğer Başlıklar: Studies on determine the plathelminth parasites of common carp in İznik Lake
Yazarlar: Altunel, F. Naci
Aydoğdu, Ali
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Sazan balığı
Monogenea
Cestoda
Common carp
Yayın Tarihi: 1997
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aydoğdu, A. (1997). İznik Gölü sazan balıkları (cyprinus carpio L.) plathelminth parazitlerinin tespitine yönelik çalışmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: 23.02.1995 ve 31.01.1996 tarihleri arasında İznik gölünden temin edilen 145 adet Sazan balığı (Cyprinııs carpio L.758) üzerinde parazitolojik incelemeler yapılmıştır. İnceleme sırasında 115 balığın parazitli olduğu tesbit edilmiştir. Araştırma sonucu 3916 adet parazite rastlanmıştır. Çalışmada 2871 Dactylogyrus extensus (Monogenea), 740 Caryophyllaeus Iaticeps (Cestoda), 231 Bothrıocephahıs sp (Cestoda) 1 Argulus foliaceus (Linne 1758) (Crustacea), 73 adet N. rııtili (Acanthocephala), Myxobolus sp (Myxosporidia) bulunmuştur.
In this study, it has been searched carps' plathelminth in İznik Lake. 23.02.1995 - 31.01.1996 between researches 145 carps are investigated and 115 fish samples have got parasites. At the end of study, total 3916 parasites are determinated. In this study, 2871 Dactylogyrus extensus (Monogenea), 740 Caryophyllaeus laticeps (Cestoda), 231 Bothnocephalus sp (Cestoda), 1 Argulus foliaceus (Linne 1758) (Crustacea), 73 number N. rutili (Acanthocephala), Myxobolus sp (Myxosporidia) have been found.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5628
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
057340.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.91 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons