Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5626
Title: Tataristan'da tasavvuf kültürü
Other Titles: Sufi culture in Tataristan
Authors: Kara, Mustafa
Akhmetzyanov, Ramil
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
Keywords: İdil-Ural Bölgesi
Tataristan
Tasavvuf
Sufî
İdil-Ural Region
Tatarstan
Mysticizm
Mystic
Issue Date: 30-Jun-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akhmetzyanov, R. (2014). Tataristan'da tasavvuf kültürü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tasavvuf, Volga-Ural bölgesi müslümanları arasında, her ne kadar geniş bir şekilde incelenmemiş de olsa, oldukça eski bir tarihe sahiptir. Sufi şeyhler, genellikle Bulgar Hanlığı döneminde ortaya çıkmışlardır. Sufiler, Altın Ordu'nun İslam'a girmesinde önemli bir rol oynamışlardır.Kübreviyye, Volga-Ural bölgesinde tamamen kaybolmuş iken, Yesevîlik marjinal olarak varlığını uzun süre devam ettirmiştir. Hemen hemen bütün Türk toplulukları arasında olduğu gibi Tatarlar ve Başkırlar içinde de en çok benimsenen ve kabul gören tarikat, Nakşibendîlikti. Nakşibendîliği Volga-Ural bölgesinde ilk kez yayan saygın isimler hakkında henüz araştırma yapılmamıştır. Fakat onların, Semerkand ile birlikte, Orta Asya Nakşibendîliğinin merkezi konumunda bulunan ve Volga-Ural müslümanlarının tüm dinî konularda başvuru noktası hâlinde görevini yürüten Buhara'dan yayılmış oldukları düşünebilir.Buhara'da ve diğer Orta Asya merkezlerinde, bu tarikatın gelişimi, onlar arasında da kendini gösterdi. Böylece, Nakşibendîliğin Şeyh Ahmed Sirhindî (ö.1034/1624) tarafından Hindistan'da kurulan ''Müceddidiyye'' kolu, mânevî nüfûzunu, Orta Asya'nın Kuzey bölgelerine kadar genişletince, kısa zamanda baştan başa Volga havzasının steplerine, kasabalarına kadar yayıldı.
Sufizm, even though itway not be examined thoroughtly, it possessos a deep history omang the muslims belonging to Volgo- Ural region.Sufi sheikhs are generally emerged in the time of Bulgarian khanake. Sufies hone played an important role in entrance of Altin Orda to Islam.While Kubreviyye being disappeared in Volga- Ural region, Yeseviyye has maintained ils presence for a longer time. The most popular sect among Tatars and Bashkirts as it has been almost among all Turkish communities is Nakshibandi.No research has been carried out about the preechess who had spreed Nakshbendi in Volgo- Ural region for the first time. But it is possible that they might be spreeded from Buhara that has been a reference point for muslims belonging to Volga- Ural area an all religions tepies.The progress of this seel has shown itself in Buhara and other middle east countries as well as among them. In this Muceddidiye the bronch Nakshibendi spreed its spiritual influence from the areas of middle east to the Volga and towns.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5626
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363738.pdf3.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons