Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5610
Title: Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e islamcılar ve modernleşme
Other Titles: Islamists and modernization from the Constitutional Monarchy to the Republic
Authors: Er, İzzet
Efe, Adem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Modernleşme/batılılaşma
İslamcılık
İslamcılar
İslam ve modernleşme
Modernization/westernization
Islamism
Islamists
Islam and modernization
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Efe, A. (2002). Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e islamcılar ve modernleşme (1908'den 1924'e). Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde İslamcılık öncesi Osmanlı İmparatorluğu' nu modernleşmeye zorlayan faktörler ele alınmış ve bu bağlamda batı-dışı bir modernleşme modeli izleyen İmparatorluk'taki ıslahat, askeri restorasyon ve Batılılaşma çabaları ele alınmıştır. İkinci bölümde İslamcılığın doğuşu, ilk İslamcılar olarak Yeni Osmanlılar ve Meşrutiyet dönemindeki diğer fikir akımları ile birlikte İslamcılık akımı incelenmiştir. Tezin asıl kısmını oluşturan üçüncü bölümde İslamcılar ve modernleşme konusu bağlamında İslamcıların Batılılaşmaya genel yaklaşımları, Modernliğin İslamcıları etkilediği alanlar, İslamcıların siyasi projeleri ve Cumhuriyet dönemindeki radikal değişiklikler karşısındaki İslamcıların tavır alışları açıklanmıştır. İslamcıların modernleşmeye karşı olmadıkları ortaya konmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5610
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113003.pdf
  Until 2099-12-31
13.33 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons