Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5607
Başlık: Güneydoğu Anadolu Projesi ve projenin bölge sanayisine etkileri
Diğer Başlıklar: Southeastern Anatolia Project and its effects on the regional industry
Yazarlar: Dinler, Zeynel
Günay, Ayhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Teorisi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Endüstrileşme
Endüstriyel gelişme
GAP
Teşvikler
Industrialization
Industrial development
Southeastern Anatolian Project
Incentives
Yayın Tarihi: 2002
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Günay, A. (2002). Güneydoğu Anadolu Projesi ve projenin bölge sanayisine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5607
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
113016.pdf
  A kadar 2099-12-31
3.57 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons