Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5606
Başlık: Simülasyon ve bir işletme uygulaması
Diğer Başlıklar: Simulation and a business application
Yazarlar: Sezen, Kemal
Besnili, Beyza
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Simülasyon
Simülasyon süreci
Monte-Carlo simülasyonu
Rastgele sayı üretme yöntemleri
Simulation
Simulation process
Monte-Carlo simulation
Random number generation methods
Yayın Tarihi: 2002
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Besnili, B. (2002). Simülasyon ve bir işletme uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Sistem, genel olarak aynı amaca yönelik parçalardan meydana gelen bir bütündür. Sistem üzerindeki çalışmalar; gerçek sistem üzerindekiler ve sistemin özelliklerini taşıyan temsili bir model üzerindeki çalışmalar olmak üzere ikiye ayrılır. Oluşturulan model fiziksel veya matematiksel model olarak adlandırılır. Matematiksel modeli kurulmuş bir sistemle ilgili bilgilere kimi zaman analitik teknikler yardımıyla ulaşmak mümkün olsa da, çok sayıda sistem eşitliği kullanılmasını gerektirdiğinden analitik teknikler çoğunlukla çözümde yetersiz kalmaktadır. Bu durumda sistem eşitliklerinin ve daha karmaşık modellerin çözümünde simülasyon tekniği kullanılmaktadır. Bu çalışmada bir yöneylem araştırması tekniği olan simülasyon konusu incelenmiş, simülasyon türü olarak Monte-Carlo simülasyonu üzerinde durulmuştur. Sırasıyla simüle edeceğimiz sistemin tanımlanması, sistemdeki problemin belirlenmesi ve model geliştirilip simülasyon uygulandıktan sonra sonuçların değerlendirilmesi yapılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5606
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
113006.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.86 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons