Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5606
Title: Simülasyon ve bir işletme uygulaması
Other Titles: Simulation and a business application
Authors: Sezen, Kemal
Besnili, Beyza
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı.
Keywords: Simülasyon
Simülasyon süreci
Monte-Carlo simülasyonu
Rastgele sayı üretme yöntemleri
Simulation
Simulation process
Monte-Carlo simulation
Random number generation methods
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Besnili, B. (2002). Simülasyon ve bir işletme uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Sistem, genel olarak aynı amaca yönelik parçalardan meydana gelen bir bütündür. Sistem üzerindeki çalışmalar; gerçek sistem üzerindekiler ve sistemin özelliklerini taşıyan temsili bir model üzerindeki çalışmalar olmak üzere ikiye ayrılır. Oluşturulan model fiziksel veya matematiksel model olarak adlandırılır. Matematiksel modeli kurulmuş bir sistemle ilgili bilgilere kimi zaman analitik teknikler yardımıyla ulaşmak mümkün olsa da, çok sayıda sistem eşitliği kullanılmasını gerektirdiğinden analitik teknikler çoğunlukla çözümde yetersiz kalmaktadır. Bu durumda sistem eşitliklerinin ve daha karmaşık modellerin çözümünde simülasyon tekniği kullanılmaktadır. Bu çalışmada bir yöneylem araştırması tekniği olan simülasyon konusu incelenmiş, simülasyon türü olarak Monte-Carlo simülasyonu üzerinde durulmuştur. Sırasıyla simüle edeceğimiz sistemin tanımlanması, sistemdeki problemin belirlenmesi ve model geliştirilip simülasyon uygulandıktan sonra sonuçların değerlendirilmesi yapılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5606
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113006.pdf
  Until 2099-12-31
6.86 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons