Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5599
Title: Bursa yöresinde çeşitli ırk sığırlarda görülen tüberküloz lezyonlarının organlara dağılışı ve histolojik yapıları
Other Titles: The spread and histological characteristics of tuberculosic granulomas found in several breeds of cattle inspected in the slaughter house (Et Balık Kurumu) in Bursa
Authors: Ertürk, Erdoğan
Diker, Figen
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Patoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Sığırlar
Tüberküloz
Cattles
Tuberculosis
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Diker, F. (1988). Bursa yöresinde çeşitli ırk sığırlarda görülen tüberküloz lezyonlarının organlara dağılışı ve histolojik yapıları. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bursa bölgesinde kesilen çeşitli sığır ırklarında rastlanan tüberküloz lezyonlarının organlara dağılımı, histolojik yapı ve özelliklerini incelemek üzere, Et ve Balık Kombinası kesim salonunda 15,600 baş sığır, kesimden sonra muayene edildi. Bu hayvanların 89'unda tüberküloz saptanarak incelemeye alındı. Olguların % 28'i bir ile iki yaş arasındaki gençler, % 72'si ise erişkin sığırlar idi. Hastalığın genellikle yaşlı hayvanlarda görüldüğü ve kronik seyrettiği belirlendi. Olgularımızın 46'sını dişi, 43'ünün de erkek sığırlar oluşturdu. Araştırma bölgesinde kültür ırkı hayvancılığın yaygın olması nedeni ile, tüberküloza çoğunlukla Montafon ve Holstein ırkmdaki sığırlarda, yerli ırklar arasında ise, en çok Yerli Kara ırkında rastlandı. Tüberküloz saptanan hayvanların hepsinde, hastalığın göğüs boşluğunda yerleştiği görüldü. Yalnızca karın boşluğunda yerleşmiş tüberküloz olgusu bulunmadı. Her iki vücut boşluğunda aynı anda lezyon görülme oranı ise % 76.4 olarak belirlendi. Hayvanların 21'i primer enfeksiyon periyodunda (% 23.6), 58'si erken generalizasyon (% 65.2), 10'u da reenfeksiyon (%11.2) devresindeydiler. Lezyonlar, retropharyngeal ve submandibular lymph düğümünde % 33.7, prescapular lymph düğümünde % 3.3, trachea'da % 12.3, akciğerlerde % 78.6, mediastinal lymph düğümünde % 98.7, pleurada % 19, mezenterial lymph düğümünde % 43.8, karaciğerde % 29.2, portal lymph düğümünde % 51.7, dalakta %, 6.7, peritonda W. 6.% 12.3, testislerde % 2.3, uterusta % 8.7, inguinal lymph düğümünde % 6.7, oranlarında yerleşmişti. Bu araştırmada, tüberkülozun bölgemiz sığırlarına solunum yolu ile bulaştığı, genellikle de kültür ırkından olan yaşlı ve dişi hayvanlara arasında daha sık olarak görüldüğü ortaya çıkmıştır.
A sum of 15,600 cattle from local and culture bred animals slaughtered in the Meat Plant (Bursa Et ve Balık Kurumu) were nacroscopically inspected for the localisation and distribution of tuberculous lesions. Only 89 of these inspected animals had demonstrated tuberculosic lesions confirmed by macroscopic exami nations. Of 89 cases 28. percent were 1-2 years old, while the rest were older cattle ( 72 %), suffering from chronic form of the infection. Fortysix of the cases were cows, while 43 were mostly young bulls used as beef cattle. Due to the widespread of culture bred animals in the district of Bursa most susceptible strains were Brown swiss and Holstein friesian while a few local bred Yerli Kara were also infected. The lesions were localized in the pectoral cavity in all cases, and no animal had any single granuloma developed in the abdominal organs only. The pectoral and abdominal localization of tuberculous granulomas were seen in 76.4 percent. Twenty one of 89 cases were classified as primary infection period ( 23.6 %) while the 58 cattle had early generalisation ( 65.2%) and 10 cases of reinfection (11.2 %) period. The distribution of lesions were as follow: Retropharyngeal and submandibulary lymph nodes in 33.7 %; prescapular lymph node 3.3 %; trachea 12.3 %; lungs 78.6 % ; mediastinal lymph nodes 98.8 %; pleura 19 %; mesenterial lymph nodes 43.8 %; liver 29.2 %; portal lymph node 51.7 %; spleen 6.7 % ; peritoneum 12.3 %; testic les 2.3 %; uterus 8.7 % and inguinal lymph nodes 6.7 %. According to our observations, tuberculosis is the result of aerosol infection in cattle slaughtered in Bursa Meat Plant. The disease has a chronic course of development and most suscep tible breeds are those imported Brown swiss and Holstein friesian strains.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5599
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003844.pdf
  Until 2099-12-31
11.86 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons