Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5596
Title: Bursa koşullarında ot ve dane tipi sorgumların bazı tarımsal özellikleri üzerinde araştırmalar
Other Titles: Investigations on some agricultural characteristics of grass and grain sorghums in Bursa conditions
Authors: Yoluç, Hüseyin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Ot
Weed
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yoluç, H. (1988). Bursa koşullarında ot ve dane tipi sorgumların bazı tarımsal özellikleri üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Bursa Bölgesinde bazı ot ve dane tipi sorgum çeşitlerinin verim ve tarımsal özelliklerini saptamak amacıyla 1987 yılında yapılmıştır. İncelenen çeşitler arasında ot tipi sorgumlarda en yüksek verim, (9874.1 kg/da) yeşil ot ve (3811.5 kg/da) kuru ot ile Pioneer/ çeşidinden elde edilmiştir. Dane tipi sorgumlarda en yüksek yeşil ot (5234.8 kg/da) ve kuru ot (1333.3 kg/da) verimleri Aldarı çeşidinde, en yüksek dane verimi ise (797.2 kg/da) ile Rubino çeşidinde saptanmıştır . Ot tipi sorgumlarda bitki boyu, yaprak sayısı, sap kalınlığı bakımından önemli farklılıklar saptanırken, kardeş sayısı yönünden önemli bir farklılık görülmemiştir. Dane tipi sorgumlarda ise bitki boyu, kardeş sayısı ve sap kalınlığı yönünden çeşitler arasında önem­li bir fark bulunamamıştır.
This research was carried out in order to find out the yiold and agricultural traits of some hay and grain type sorghum cultivars in Bursa region in 1987. The cv. Pioneer produced tho highest forage (90741 kg/ha) and hay yield (38115 kg/ha) in the cultivars tested. In the grain type sorghum cultivars the highest herbage (52348 kg/ha) and hay yields (13333 kg/ha) were obtained in cv. Aldarı, and the highest grain yiold was found in cv. Rubino. In hay type sorghums the significant variation was found in plant height, loaf number and stem diameter while there was no cloar difference in tiller number per plant. Contrarly variation in plant height, tiller number and stem diameter were not significant in grain type sorghums.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5596
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003846.pdf
  Until 2099-12-31
1.44 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons