Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5586
Title: Gıda işleme yöntemlerinin gıda alerjenitesi üzerine etkisi
Other Titles: Effects of food processing methods on food allergenicity
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
Özcan, Tülay
Delikanlı, Berrak
Yıldız, Eda
Keywords: Gıda
Alerjan
Gıda işleme
Food
Allergan
Food processing
Issue Date: 23-Oct-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özcan, T. vd. (2015). "Gıda işleme yöntemlerinin gıda alerjenitesi üzerine etkisi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2), 165-181.
Abstract: Gıda alerjisi, insan bağışıklık sisteminin belirli gıdalara karşı gösterdiği aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Gıdalarda bulunan alerjenler insan sağlığını ve dolayısıyla da gıda güvenliğini tehdit eden önemli tehlikelerden biri olarak görülmektedir. İşlenmiş gıdaların alerjenik özelliklerinden ziyade IgE bağlama kapasitesi hakkında birçok çalışma bulunurken; kontrollü koşullar altında gıda üretim yöntemlerinin gıda alerjenitesi üzerine etkileriyle ilgili sistematik denetlemeler yok denecek kadar azdır. Bu derleme, gıda işleme yöntemleri ve bu yöntemlerin gıdaların alerjenik kapasitelerine etkisi üzerine genel bir bakış sağlamaktadır.
Food allergy is a hypersensitivity reaction shown by human immune system against specific nutrients. Allergens which exist in nutrients are considered as important risk factor which threats human health as well as food safety. Most study reports are available on the IgE-binding capacity of processed foods rather than their allergenicity, whereas systematic investigations about the effects of food processing systems on allergenicity by under controlled conditions are scarce. Accordingly this review provides an overview of the common methods of food processing and their effects on the allergenic potential of foods.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228157
http://hdl.handle.net/11452/5586
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_16.pdf327.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons