Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5584
Title: Yakıt peleti ve briketi için güncellenmiş avrupa birliği standartları ve ilgili parametreler
Other Titles: Updated EU standards and parameters for fuel pellets and briquettes
Authors: Gürdil, Gürkan Alp Kağan
Baz, Yunus Özcan
Demirel, Çimen
Demirel, Bahadır
Keywords: Biyoyakıt
Pelet
Briket
Standartlar
Biofuel
Pellet
Briquette
Standards
Issue Date: 26-Jun-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürdil, G. A. K. vd. (2015). "Yakıt peleti ve briketi için güncellenmiş avrupa birliği standartları ve ilgili parametreler". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2), 147-156.
Abstract: Dünya nüfusunun hızla yükselmesi enerjiye olan gereksinimi artırmıştır. Fosil yakıtların tükenebilir olması ve atmosfere saldıkları yüksek CO2 salınımı sebebiyle insanoğlu yeni enerji kaynakları arayışına girmiştir. Yenilenebilir enerji, çevreci ve sürdürebilir olması bakımından günümüzde en önemli alternatif enerji kaynaklarından biridir. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde biyoyakıt önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin 2011 yılında yayınlayıp, 2013 yılında güncellediği yakıt peleti ve yakıt briketi için kullanılan parametreler ve standartlar açıklanmaya çalışılmıştır.
The demand for energy increased rapidly as the population of the world increases. Exhausting of fossil fuels day by day and high CO2 emissions from them have forced human beings for a new energy sources. Renewable energy is one of the most important alternative energy sources since its environmental friendly and sustainable. Biofuel plays an important role among the renewable energy sources. In this study, EU standards and related parameters published in 2011 and updated in 2013 for fuel pellets and fuel briquettes are explained.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228155
http://hdl.handle.net/11452/5584
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_14.pdf382.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons