Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5583
Title: Tarımsal artıklardan biyopelet üretimi
Other Titles: Biopellet production from agricultural residues
Authors: Küsek, Gürsel
Güngör, Cahit
Öztürk, H. Hüseyin
Akdemir, Şinasi
Keywords: Tarımsal artıklar
Biyoyakıt
Peletleme
Biyopelet üretimi
Agricultural wastes
Biofuel
Pelleting
Biopellet production
Issue Date: 26-Jun-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Küsek, G. vd. (2015). "Tarımsal artıklardan biyopelet üretimi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2), 137-145.
Abstract: Tarımsal artıkların, hem dünyada hem de ülkemizde enerji kaynağı olarak katı yakıt formunda değerlendirilmesi büyük önem kazanmaktadır. Tarımsal artıklardan enerji üretmek için en kolay ve etkin yöntemlerden birisi, bu artıkları katı yakıt olarak kullanmaktır. Bu amaçla, bitkisel artıkları enerji üretmek amacıyla etkin ve kolay bir şekilde kullanabilmek için uygulanacak yöntemlerden birisi de, bu artıkları kurutup, öğüttükten sonra presleyerek pelet haline getirmektir. Biyokütle materyalin peletlemesi ile hacimsel ısı değeri artar, taşıma ve depolama maliyetleri azalır, yanma özellikleri iyileşir, atmosfere salınan parçacık emisyonları azalır ve aynı boyut/şekilde daha üstün özelliklere sahip bir biyoyakıt elde edilmektedir. Bu çalışmada; biyopeletlerin özellikleri, peletleme işleminin yararları, peletleme uygulamalarında işlem akışı, peletleme teknolojisi ve peletleme işleminde etkili materyal özellikleri incelenmiştir.
It is aimed that increasing food amount which is needed for rapidly increasing world population with having higher rate of yield from unit area at agriculture. At the same time, new developments occurred at biotechnology has been concluded studies and production related to genetically modified organisms. Countries which are produced most of the gm yields claimed that these products were harmless completely. However, some unclear matters as putting up for sale to market uncontrolled and unlabeled type cause hasitation of genetically modified organisms. In this study, it is aimed that to focus on problems cause of genetically modified organisms directly and indirectly.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228154
http://hdl.handle.net/11452/5583
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_13.pdf418.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons