Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5578
Title: AVG uygulamalarının ‘Jersey Mac’ elma çeşidinde hasat önü meyve dökümü, hasat zamanı ile meyve verim ve kalitesine etkileri
Other Titles: Effects of AVG treatments on pre-harvest fruit drop, harvest time, fruit yield and quality of apple ‘Jersey Mac’ cv.
Authors: Butar, Sinan
Seferoğlu, Güner
Çetinbaş, Melike
Keywords: Elma
Jersey Mac
AVG
Hasat zamanı
Hasat önü meyve dökümü
Meyve kalitesi
Apple
Harvest time
Pre-harvest fruit drop
Fruit quality
Issue Date: 18-Dec-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Butar, S. vd. (2015). "AVG uygulamalarının ‘Jersey Mac’ elma çeşidinde hasat önü meyve dökümü, hasat zamanı ile meyve verim ve kalitesine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2), 107-124.
Abstract: Çalışmada, erkenci elma çeşitlerinden ‘Jersey Mac’ çeşidinin kendine has bazı problemlerinden kaynaklanan verim-meyve kalitesi kaynaklı kayıpları azaltmak ve bu çeşitlerle kurulan bahçelerde üreticinin karlılığını artırmak üzere, bir etilen inhibitörü olan AVG’nin (aminoetoksi-vinilglisin) farklı doz ve zamanlarda uygulanması ve hasat önü meyve dökümü, meyve kalitesi ve hasat zamanına etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 2012-2014 yılları arasında Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arazisindeki elma bahçesinde yetiştirilen ‘Jersey Mac’ çeşidinde, AVG’nin 100, 125 ve 150 ppm’lik dozları tahmini hasattan önce 3 farklı zamanda (30 gün, 21 gün ve 7 gün önce) meyvelere ve yapraklara uygulanmıştır. Kontrol ağaçlarına sadece su+yayıcı yapıştırıcı (Tween 20) püskürtülmüştür. AVG uygulamaları hasat zamanını 6-7 gün geciktirmiş ve hasat 2 defada olmak üzere (I. ve II yıl) 4 günlük bir periyotta tamamlanmıştır. Tüm AVG uygulamaların hasat önü meyve dökümünü azalttığı ve meyve verimini arttırdığı bulunmuştur. AVG uygulaması ‘Jersey Mac’ çeşidinde meyve büyüklüğünü ve ağırlığını arttırmıştır. Sonuç olarak; hem hasat önü meyve dökümü hem de meyve kalitesi bakımından düşünüldüğünde; ‘Jersey Mac’ elma çeşidi için en uygun uygulama zamanının tahmini hasattan 21 gün önce ve en iyi doz uygulamalarının ise 125 ppm ve/veya 150 ppm olduğu belirlenmiştir.
In our study it was aimed to determine the effects of AVG (an ethylene inhibitor) for ‘Jersey Mac’ apple variety. ‘Jersey Mac’ apple variety is early time harvested variety. It has some problems caused by itself, and it was aimed to solve these problems about increasing yield. Quality parameters for this reason different dosages and application times of AVG (aminoethoxyvinilglycine) had been evaluated for fruit quality, pre-harvest drop and harvest time. The 100, 125 and 150 ppm dosages of AVG was applied to ‘Jersey Mac’ apple variety in Fruit Research Institute of Eğirdir between 2012-2014 years. 3 different application times (30, 21 and 7 days before the harvest time) were sprayed to fruits and leaves. Water + Tween 20 (surfactant) were sprayed to control trees. The harvest time was delayed 6-7 days in AVG applied fruits. AVG-treated fruits were harvested twice (in the first and second year). The harvest was completed 4 days period in AVG applied fruits. The preharvest drop decreased and yield increased with all AVG applications. AVG treatments increased fruit size and weight ‘Jersey Mac’ variety. As a result, 21 days before the harvest time AVGtreatments at 125 or 150 ppm can be recommended for ‘Jersey Mac’ apple cultivar on both preharvest fruit drop, as well as in harvest date and fruit quality.
Description: Bu çalışma, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında H. Güner Seferoğlu'nun danışmanlığında Sinan Butar tarafından hazırlanan "AVG (aminoethoxyvinilglycine) 'nin Jersey Mac elma çeşidinde hasat önü meyve dökümü, hasat zamanı ve meyve kalitesi üzerine etkileri" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228152
http://hdl.handle.net/11452/5578
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_11.pdf334.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons