Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5574
Title: Enerji amaçlı aspir tarımında farklı fosfor uygulamalarının biyodizel kalitesine etkileri
Other Titles: Effects of different phosphorus application on quality of biodiesel in the cultivation of safflower
Authors: Öğüt, Hüseyin
Oğuz, Hidayet
Şahin, Seda
Gezgin, Sait
Aydın, Fatih
Özen, Didem
Özdemir, Suat
Dayıoğlu, Ramis
Keywords: Aspi
Remizbey05
Balcı
Biyodizel
Fosfor
Ester oranı
Safflower
Biodiesel
Phosphor
Ester content
Issue Date: 26-Jun-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öğüt, H. vd. (2015). "Enerji amaçlı aspir tarımında farklı fosfor uygulamalarının biyodizel kalitesine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2), 61-68.
Abstract: Aspir; Genetik kaynağı Anadolu olan ve Türkiye’de biyodizel üretiminde hammadde olarak kullanılmaya başlanan bir bitkidir. Üretimi giderek artan aspirin, Remizbey 05 ve Balcı çeşitlerinin tarımı yapılmaktadır. Bu çalışmada da farklı fosfor gübrelemesi yapılmış Remzibey 05 ve Balçı çeşitlerinden elde edilen yağlardan biyodizel üretimi yapılmıştır. Bu amaç için önce yağdaki fosfor uzaklaştırılmıştır. Çalışma, tohum ve yağdaki fosfor oranını azaltarak biyodizel üretim maliyetini düşürmeyi hedeflemektedir. Fosfor gübrelemesinde 0, 2, 4, 6, 8 ve 10 kg/ha normları kullanılmıştır. Tohumlardan elde edilen yağların asit kompozisyonu belirlenmiş ve üretilen biyodizelin teknik özellikleri ortaya konulmuştur.
Safflower whose genetic origin is Anatolia was forgotten in time; however, it started to attract attention again as a raw material supply when biodiesel was started to be used in Turkey. Thus, its production has increased. The species like Remzibey 05 and Balcı were cultivated. In this study Remzibey 05 and Balcı species safflower oil was extracted from this safflower and biodiesel was produced from this oil. Phosphorus removal process is applied to crude oils used, whether for food or biodiesel purposes. The present study aims to bring the cost of phosphorous removal process down to the lowest levels, a process that has been shown to increase the cost of biodiesel production, by means of decreasing the amount of phosphorus in the seeds of safflower. The safflower plant will be exposed to P2O5 phosphorous in the doses of 0, 2, 4, 6, 8 and 10 kg/ha respectively. Oil acid components and some fuel characteristics of the biodiesel produced were examined.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228148
http://hdl.handle.net/11452/5574
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_7.pdf215.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons