Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5573
Title: Hatay ili pirina atık miktarının ve enerji potansiyelinin haritalanması
Other Titles: Mapping of waste quantity and energy potential of olive Oil cake in Hatay province
Authors: Karaca, Cengiz
Bozoğlu, Burcu
Polat, Onur
Keywords: Hatay
Zeytinyağı
Pirina
Enerji potansiyeli
Haritalama
Olive oil cake
Energy potential
Mapping
Issue Date: 26-Jun-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaca, C. vd. (2015). "Hatay ili pirina atık miktarının ve enerji potansiyelinin haritalanması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2), 55-60.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Hatay ilindeki zeytinyağı fabrikası atıklarından olan pirinanın potansiyelini haritalayarak, bu atıkların değerlendirilmesi konusunda yapılacak olan yatırımlar için bir ön çalışma oluşturmaktır. Bu amaçla Hatay ilinin ilçelere göre yağlık zeytin üretiminin son beş yıllık ortalaması TÜİK veri tabanı kullanılarak belirlenmiştir. Hesaplamalar sonucunda elde edilen atık miktarları ve ısıl değerleri kullanılarak Hatay’ın ilçeler bazında atık miktarı ve enerji potansiyeli haritalanması yapılmıştır. Hatay’ın yakacak olarak kullanılabilecek durumdaki pirina atık miktarı yaklaşık 18 bin ton, bunun enerji değeri ise 320 TJ olarak belirlenmiştir. Bu atıkların %45’i Altınözü ve Antakya ilçelerinde bulunmaktadır
The purpose of this study is to make a preliminary study for the investments which will be held on the evaluation of olive oil cake by mapping of waste potential in Hatay. For this purpose, the last five-year averages of olives for oilin districts of Hatay were determined using the TSI database. The maps of waste amount and energy potential of Hatay on the basis of districts mapped using the calculated amount and calorific values of olive oil cake. The waste amount which can be used as a fuel was determined as approximately 18 thousand tons and the energy value was calculated as 320 TJ. The 45% of this waste is located in Altınözü and Antakya districts.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228147
http://hdl.handle.net/11452/5573
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_6.pdf279.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons