Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5572
Title: Biogas production potential from animal manure of Bursa province
Other Titles: Bursa ilinde hayvansal atıklardan biyogaz üretim potansiyeli
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği Bölümü.
Ayhan, Aslı
Keywords: Bursa
Biogas
Animal waste
Energy
Biyogaz
Hayvansal atık
Enerji
Issue Date: 26-Jun-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ayhan, A. (2015). "Biogas production potential from animal manure of Bursa province". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2), 47-53.
Abstract: Agricultural operations and livestock production are among the important economic activities for Turkey. But the great majority of energy demand of the agricultural enterprises is still supplied by conventional energy sources. The environment friendly biogas production which reduces the production costs in agricultural enterprises, is becoming more and more important. Animal manure, energy plants and agricultural organic wastes can be used as sources of biogas in the farms. The aim of this study was to determine the biogas production potential of Bursa for the period of 2008-2014. Chicken waste biogas potential production in 2008 took the first place with 54.612 dam3 and the total potential of biogas in 2014 increased to 129.106 dam3 by 33% compared to 2008. The amount of biogas in the case of 50% and 25% use of the theoretical biogas potential were calculated to be 64.553 and 32.276 dam3 in 2014, respectively. The heat and electrical energy equivalents of the biogas were found to be 2.788 TJ and 271 GWhe , respectively. In the other two scenarios, i,e. for 50% and 25% use of the theoretical biogas potential, heat and electric power values were determined proportionally.
Tarım ve hayvancılık ülkemiz için önemli ekonomik faaliyetler arasında yer almaktadır. Fakat tarımsal işletmelerin enerji ihtiyacının çok büyük bir bölümü halen konvansiyonel enerji kaynakları ile karşılanmaktadır. Tarımsal işletmelerde enerji ihtiyacının karşılanmasında çevre dostu olan, üretim girdilerini düşüren biyogaz eldesi ve kullanımı önem kazanmaktadır. Tarımsal işletmelerde biyogaz kaynağı olarak hayvan gübresi, çeşitli enerji bitkileri ve tarımsal organik atıklar kullanılabilir. Bu çalışma, Bursa ili 2008-2014 yılları için hayvan gübresinden biyogaz üretim potansiyelini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 2008 yılı tavuk atıklarından biyogaz üretimi 54.612 dam3 ile birinci sırada yer alırken, 2014 yılı toplam biyogaz potansiyeli 2008 yılına göre %33 oranında artarak 129.106 dam3 olmuştur.Teorik potansiyelin %50’sinin kullanılması durumunda 2014 yılı biyogaz miktarı 64.553 dam3 , %25’inin kullanılması durumunda ise 32.276 dam3 olarak hesaplanmıştır. Bursa ili 2014 yılı verilerine göre 2.788 TJ ısıl enerji ve 271 GWhe elektrik enerjisi elde edilebilmektedir. Diğer iki senaryoda (%50 ve %25 oranlarında) ise teorik potansiyelden yararlanma oranına bağlı olarak elde edilebilecek ısı ve elektrik enerjisi değerleri oransal olarak belirlenmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228146
http://hdl.handle.net/11452/5572
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_5.pdf415.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons