Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5571
Title: Bursa ili tarımsal organik atık kaynaklı biyogaz potansiyeli ve biyogazın dizel motorlarda yakıt olarak kullanımının incelenmesi
Other Titles: Biogas potential of agricultural organic waste in Bursa and investigation of use of biogas as a fuel in diesel engines
Authors: Uludağ Üniversitesi/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu.
Uludağ Üniversitesi/Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
Ulusoy, Yahya
Arslan, Rıdvan
Ulukardeşler, Ayşe Hilal
Kaplan, Cafer
Kul, Basri
Arslan, Reyhane
Keywords: Biyogaz
Organik atık
Metan
Enerji
Biogas
Organic waste
Methane
Energy
Issue Date: 26-Jun-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ulusoy, Y. vd. (2015). "Bursa ili tarımsal organik atık kaynaklı biyogaz potansiyeli ve biyogazın dizel motorlarda yakıt olarak kullanımının incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2), 39-45.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa ilinin biyogaz potansiyelini tespit etmek üzere bir alan çalışması yapılmıştır. Bu amaçla, Bursa ili sınırları içerinde Karacabey ilçesi başta olmak üzere yapılan literatür ve anket çalışmalarının yanı sıra Tarım İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi verilerine göre kent sınırları içerisinde toplanabilen organik atıklar gruplandırılarak kapasiteleri tespit edilmiştir. Yine bu kapasitelere göre değerlendirilebilecek organik madde ve elde edilebilecek metan miktarları hesaplanmıştır. Uygulama aşamasında ise henüz ülkemizde araç yakıtı olarak yaygın kullanılamayan doğalgazın, kullanılabilirliğine yönelik olarak biyogazın bir dizel motorda yakıt olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bursa ili hayvansal ve tarımsal kaynaklı organik atıklar açısında yüksek bir potansiyele sahiptir. Hâlihazırda bölgede kurulu hayvansal atıkların ve yeterince değerlendirilemeyen tarıma dayalı endüstri atıklarının değerlendirildiği iki ayrı tesiste 2-4 MWh’lık elektrik ya da benzer kapasitelerde ısı üretilebilmektedir. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi de kentsel organik atıkları değerlendirerek biyogaz üretmektedir.
In this study, a field study to determine the potential of biogas Bursa province. For this purpose, Bursa province made especially Karacabey in includes literature and surveys as well as studies Provincial Directorate of Agriculture and organic waste grouping capabilities that can be collected within the city limits, according to the Metropolitan Municipality of data have been identified. Again, the amount of organic matter and methane can be obtained can be evaluated by this capacity are calculated. In the application stage, yet common in our country can not be used as fuel for natural gas vehicles, the availability of biogas as a fuel in a diesel engine was investigated for usability. Bursa province in terms of animal and organic waste from agricultural sources has a high potential. Already established in the region and animal waste that can not be adequately evaluated by two separate evaluation of agro- industrial waste facility in 2-4 MWh electricity or heat can be produced in a similar capacity. In addition, Bursa Metropolitan Municipality of evaluating urban organic waste produces biogas.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228145
http://hdl.handle.net/11452/5571
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_4.pdf195.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons