Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5570
Title: Kahramanmaraş ilinde bazı tarımsal atıkların biyogaz enerji potansiyelinin belirlenerek sayısal haritalarının oluşturulması
Other Titles: Creation of digital maps and determination of biogas energy potential of some agricultural wastes in Kahramanmaras
Authors: Aybek, Ali
Üçok, Serdar
Bilgili, M. Emin
İspir, M. Ali
Keywords: Tarımsal atıklar
Yenilenebilir enerji
Biyogaz
Sayısal harita
Agricultural wastes
Renewable energy
Biogas
Digital map
Issue Date: 26-Jun-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aybek, A. vd. (2015). "Kahramanmaraş ilinde bazı tarımsal atıkların biyogaz enerji potansiyelinin belirlenerek sayısal haritalarının oluşturulması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2), 25-37.
Abstract: Günümüzde fosil yakıtların gittikçe azalması, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini arttırmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri de biyogazdır. Biyogazın üretim ve kullanılması; bitkisel ve hayvansal atıklardan kaynaklanan çevre problemleri de göz önüne alındığında, sürdürülebilir kalkınma açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, TUIK 2014 verileri kullanılarak, Kahramanmaraş ili bazında hayvansal ve bazı bitkisel atıkların biyogaz potansiyeli belirlenerek haritalandırılmış ve konuya ilişkin yerel ölçekte sürdürülebilir çözümler oluşturulmaya çalışılmıştır. İl genelinde tarımsal atıklardan elde edilebilecek yıllık toplam biyogaz enerji potansiyeli 2 177 TJ/yıl’dır. Bu enerjinin yaklaşık %95’ini hayvansal atıklar oluşturmaktadır. Biyogaz enerjisinin ilçelere göre dağılımı, büyükten küçüğe doğru sırasıyla; Elbistan, Afşin, Pazarcık, Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Onikişubat, Göksun, Andırın, Ekinözü, Çağlayancerit ve Nurhak şeklindedir.
Nowadays, the ever-decreaasing of fossils fuel has increased the importance of renewable energy sources. Biogas is one of the renewable energy sources. The production and use of biogas, considering the environmental problems resulting from plant and animal waste, is of great importance in terms of sustainable development. In this study, using data from TUIK 2014, on the basis of Kahramanmaras, the biogas potential of animal and some vegetable waste has been mapped and identified and, at the local level, sustainable solutions regarding this issue have been pursued. The total annual energy potential of biogas that can be obtained from agricultural waste throughout the province is about 2 177 TJ/ year. Approximately %95 of the energy consists of animal wastes. The distribution of biogas energy to the districts, from the largest to the smallest, are as follows: Elbistan, Pazarcık, Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Onikişubat, Göksun, Andırın, Ekinözü, Çağlayancerit and Nurhak.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228144
http://hdl.handle.net/11452/5570
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_3.pdf392.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons