Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5567
Title: Nikaia Hagia Sophia Kilisesindeki gemi graffitoları
Other Titles: Ship graffiti in Nikaia Hagia Sophia Church
Authors: Şahin, Mustafa
Aydın, Çağrı
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Arkeoloji Anabilim Dalı/Arkeoloji Bilim Dalı.
Keywords: Nikaia
Ayasofya
Gemi
Graffito
Hagia Sophia
Ship
Issue Date: 3-Oct-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, Ç. (2019). Nikaia Hagia Sophia Kilisesindeki gemi graffitoları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Nikaia / İznik geçmişten günümüze coğrafi konumunun önemini korumuş bir kenttir. Bu kentin merkezinde bulunan Hagia Sophia Kilisesi / Ayasofya (Orhan) Camii duvarlarındaki gemi graffitoları kentle ilgili araştırmacılara ticari, siyasi, dini, ekonomik veya benzeri konularda denizcilik penceresinden bir fikir sunulması düşüncesiyle çalışma konusu olarak tercih edilmiştir. Graffitolar incelenip belirlendikten sonra fotoğraflanıp çizimleri yapılarak belgelenmiş, sonrasında kaynak taraması yapılarak benzerleri ile karşılaştırılarak mümkün olanların sınıflandırılması ve tarihlendirilmesi yapılmıştır. Kazımaların bulunduğu yapı ve tespit edilen gemi tipleri hakkında kısa bilgilerin de sunulduğu çalışmada gemi graffitolarının tipleri, dolayısıyla fonksiyonları ve dönemi okuyucuya aktarılmaya çalışılmış, İznik ve gölü ile bağlantısına değinilmiştir.
Nikaia / İznik is city that has preserved the importance of its geographical position from past to the present times. The ship graffiti depicted on the walls of Hagia Sophia Church / Ayasofya (Orhan) Mosque, located in the center of this city, were chosen as the subject of this thesis with the idea of providing an insight into the commercial, political, religious, economic or similar themes from the perspective of the maritime. After the graffiti were examined and identified, they were photographed, drawn and documented. Afterwards, the literature sources were searched and the samples were compared with their similars and the possible samples were classified and dated. In this thesis, which also presents brief information about the structure where graffiti found and the types of ship graffiti, their functions and periods are tried to be transmitted to the reader, and their connection with İznik and the lake were mentioned.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5567
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701547002.pdf8.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons