Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5546
Title: 27.05.2004 Tarih ve 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin irdelenmesi
Other Titles: The Food Law No 5179, Dated, 27.05.2004, on Law on Adoption of the Amended Decree Having The Force of Law Concerning the Production, Consumption and Inspection of Food
Authors: Başoğlu, Fikri
Aşan, Müge
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: 5179 sayılı kanun
KHK
Law No. 5179
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aşan, M. (2006). 27.05.2004 Tarih ve 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin irdelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmamızda 5179 sayılı Kanun’u irdeleyerek gıda sektörü ve gıda sektörü açısından meydana gelen değişiklikler ve yenilikler belirlenerek, kanunun uygulamadaki etkinliğinin nasıl ve ne şekilde olacağı çeşitli görüşler alınarak belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çerçeve kapsamında gıda sanayi tanımı ile başlanarak Türkiye’deki gıda sanayi durumu belirlenmiştir. Gıda mevzuatının tanımı yapılarak gerekliliği belirtilmiş, tarihçesi verilerek geçmişten günümüze kadarki gelişimi incelenmiştir. Gıda hizmetlerindeki idari yapılanma ve bu kurumlarla gıda işlerinin ilişkileri açıklanmıştır. 560 sayılı KHK’nin yayınlanması ile meydana gelen gelişmeler, KHK’nin genel yapısı, eksiklikleri belirtilmiştir. 5179 sayılı Kanun’un yayımlanması ile yaşanan gelişmeler, kanun içeriği irdelenerek verilmiş görüşler doğrulusunda değerlendirilmiştir. Kanun kapsamında yönetmelikler incelenmiştir. 5179 sayılı Kanun’un getirdikleri, yaşanılan ve karşılaşılan problemler incelenmiş ve bunlarla ilgili çözüm önerileri sunulmuştur.
In this study alterations and improvements about food sector were determined by examining the food law no.5179, effectiveness of the law on the law on the application was determined by taking some opinions. Food industry conditions were determined by starting the definition of the food industry. Importance of the eood regulations was defined by making definition ofit, improvements of it were examined by giving its history. Administarive constitutions of the food employements relation of this foundations with food works were explained. General structure of law on adoption of the amended decree having the force of law no. 560, its deficiences and resulting improvements after being emitted were specified. Improvements happening after emitting of the law no. 5179 were examined by opinions obtained from examining the contact of the law. Regulations scope of the law, were examined. Advantages and problems about the law no. 5179 were examined and proposals about solutions were offered.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5546
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202247.pdf196.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons