Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5539
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEfil, İsmail-
dc.contributor.advisorMeydan, Bilçin-
dc.contributor.authorSaraç, Mehlika-
dc.date.accessioned2020-01-09T06:37:20Z-
dc.date.available2020-01-09T06:37:20Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationSaraç, M. (2014). Birey-örgüt uyumunun iş tutumları üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5539-
dc.description.abstractBugüne kadar yapılan araştırmalar, çalışanların tutum ve davranışlarının şekillenmesinde bireysel faktörlerin veya çevresel faktörlerin yanı sıra özellikle iki faktörün karşılıklı etkileşiminin davranışlar ve tutumlar üzerinde etkili olduğunu savunmaktadır. "Bireyin değerleri ile bireyin içinde bulunduğu örgütün uyum içinde olması" olarak tanımlanan "Birey Örgüt Uyumu" yaklaşımı bu görüşün bir ürünüdür. Kendi değerleri ile örgütün değerleri arasında yüksek uyum algılayan çalışanların; pozitif iş tutumları göstermesi ve işten ayrılma niyetlerinin düşük olması beklenmektedir. Bu araştırmada; çalışanların Birey-Örgüt Uyum algılarının, çalışanların örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme, iş tatmini ve işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Bunun yanında bu etki/ilişki örüntüsünü bireyin deneyimlediği sosyalizasyonun ve çalışanların örgüt içinde sahip olduğu statünün (mavi yaka-beyaz yaka) farklılaştıracağı varsayılarak sonuçlar analiz edilmektedir.tr_TR
dc.description.abstractRecent researches noted that most of the employee attitudes and behaviors not be determined by only person or only work environment but also from the relationship between these two factors. Studies on person-organization fit which is defined as the congruence between individual and organizational values also support this assumption. It is expected that, employees who perceived high person-organization fit, demonstrate high positive job attitudes and low intention to leave. This study has conducted to investigate the effect of perceived Person-Organization Fit on employee's organizational commitment, organizational identification, job satisfaction and intention to leave. Addition to this aim, in this study it has been assumed and analyzed that this effects may differ according to socialization tactics which employees has experienced and employee's status (blue collar-white collar).tr_TR
dc.description.sponsorship1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programıtr_TR
dc.format.extentXIV, 208 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBirey-örgüt uyumutr_TR
dc.subjectBirey-örgüt uyum algısıtr_TR
dc.subjectİş tutumlarıtr_TR
dc.subjectStatütr_TR
dc.subjectSosyalizasyon deneyimitr_TR
dc.subjectPerson-organization fittr_TR
dc.subjectPerceived person-organization fittr_TR
dc.subjectJob attitudestr_TR
dc.subjectStatustr_TR
dc.subjectSocialization experiencetr_TR
dc.titleBirey-örgüt uyumunun iş tutumları üzerine etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of person-organization fit on work attitudestr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.relation.tubitak113K574tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim-Organizasyon Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389539.pdf3.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons