Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5531
Başlık: Nietzsche`nin postmodernizme felsefe bakımından etkisi
Diğer Başlıklar: The influence of Nietzsche on postmodern philosophy
Yazarlar: Cevizci, Ahmet
Küçükalp, Kasım
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Felsefe Tarihi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Felsefe
Modernizm
Nietzsche, Friedrich Wilhem
Nihilizm
Postmodernizm
Philosophy
Modernism
Nihilism
Postmodernism
Yayın Tarihi: 2002
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Küçükalp, K. (2002). Nietzsche`nin postmodernizme felsefe bakımından etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5531
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
112991.pdf9.92 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons