Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5527
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKılıç, Oğuz-
dc.contributor.authorErdoğan, S. Seçil-
dc.date.accessioned2020-01-09T06:07:07Z-
dc.date.available2020-01-09T06:07:07Z-
dc.date.issued2001-05-02-
dc.identifier.citationErdoğan, S. S. (2001). Bazı üzümsü meyve çeşitlerinin dondurularak muhafazası üzerine araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5527-
dc.description.abstractBu çalışmada Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen üzümsü meyvelerden; ahududu, böğürtlen, Frenk üzümü ve bektaşi üzümü materyal olarak kullanılmıştır. Yapılan bu çalışmada çeşitlerin donmaya uygunlukları yanında depolamada meydana gelen kalite değişimlerini araştırmak amaçlanmıştır. Dondurulma işlemi için hasat edilen meyveler işleme yerlerine getirilerek ön işlemlerden geçmiş ve -40 °C'ta dondurulan örnekler -20 °C'ta 9 ay süreyle depolanmışlardır. Depolamanın 3., 6. ve 9. aylarında meyvelerde kalite değerlerinde meydana gelen değişmeler incelenmiş ve bulgular istatiksel olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, ahududu çeşitlerinden Meeker ve Willamette, böğürtlen çeşitlerinden Black Satin ve Dirkson Thornless, frenküzümü çeşitlerinden Red Lake ve Rovado, bektaşi üzümü çeşitlerinden ise Invicta ve Rote Triumph çeşitleri dondurularak muhafazaya uygun bulunmuşlardır.tr_TR
dc.description.abstractThis study was carried out on some berries (raspberry, blackberry, currant and gooseberry) in order to determine the suitability of cultivars for deep freezing and the change in quality of fruits during storage. The fruits were frozen at -40 °C and stored for 9 months at -20 °C. Physical, chemical and textural properties of the thawed samples were investigated three times (in every three months interval) during storage. Consequently, two cultivars of raspberry (Meeker and Willamette) two cultivars of blackberry (Black Satin and Dirkson Thornless), two cultivars of currant (Red Lake and Rovado) and two cultivars of gooseberry (Invicta and Rote Triumph) were suitable for deep frewzing.en_US
dc.description.sponsorshipAtatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsütr_TR
dc.format.extentXII, 57 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDerin dondurmatr_TR
dc.subjectAhududutr_TR
dc.subjectBöğürtlentr_TR
dc.subjectFrenk üzümütr_TR
dc.subjectBektaşi üzümütr_TR
dc.subjectDeep freezingen_US
dc.subjectRaspberryen_US
dc.subjectBlackberryen_US
dc.subjectCurranten_US
dc.subjectGooseberryen_US
dc.titleBazı üzümsü meyve çeşitlerinin dondurularak muhafazası üzerine araştırmalartr_TR
dc.title.alternativeStudies on deep freezing storage of some berriesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109723.pdf9.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons