Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5527
Title: Bazı üzümsü meyve çeşitlerinin dondurularak muhafazası üzerine araştırmalar
Other Titles: Studies on deep freezing storage of some berries
Authors: Kılıç, Oğuz
Erdoğan, S. Seçil
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Derin dondurma
Ahududu
Böğürtlen
Frenk üzümü
Bektaşi üzümü
Deep freezing
Raspberry
Blackberry
Currant
Gooseberry
Issue Date: 2-May-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erdoğan, S. S. (2001). Bazı üzümsü meyve çeşitlerinin dondurularak muhafazası üzerine araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen üzümsü meyvelerden; ahududu, böğürtlen, Frenk üzümü ve bektaşi üzümü materyal olarak kullanılmıştır. Yapılan bu çalışmada çeşitlerin donmaya uygunlukları yanında depolamada meydana gelen kalite değişimlerini araştırmak amaçlanmıştır. Dondurulma işlemi için hasat edilen meyveler işleme yerlerine getirilerek ön işlemlerden geçmiş ve -40 °C'ta dondurulan örnekler -20 °C'ta 9 ay süreyle depolanmışlardır. Depolamanın 3., 6. ve 9. aylarında meyvelerde kalite değerlerinde meydana gelen değişmeler incelenmiş ve bulgular istatiksel olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, ahududu çeşitlerinden Meeker ve Willamette, böğürtlen çeşitlerinden Black Satin ve Dirkson Thornless, frenküzümü çeşitlerinden Red Lake ve Rovado, bektaşi üzümü çeşitlerinden ise Invicta ve Rote Triumph çeşitleri dondurularak muhafazaya uygun bulunmuşlardır.
This study was carried out on some berries (raspberry, blackberry, currant and gooseberry) in order to determine the suitability of cultivars for deep freezing and the change in quality of fruits during storage. The fruits were frozen at -40 °C and stored for 9 months at -20 °C. Physical, chemical and textural properties of the thawed samples were investigated three times (in every three months interval) during storage. Consequently, two cultivars of raspberry (Meeker and Willamette) two cultivars of blackberry (Black Satin and Dirkson Thornless), two cultivars of currant (Red Lake and Rovado) and two cultivars of gooseberry (Invicta and Rote Triumph) were suitable for deep frewzing.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5527
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109723.pdf9.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons