Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5525
Başlık: Tarihte ve günümüzde Rum Ortodoks kilisesi
Diğer Başlıklar: Greek Orthodox church in history and today
Yazarlar: Güç, Ahmet
Aşırov, Tahir
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Hristiyanlık
Kiliseler
Rum Ortodoks
Christianity
Churchs
Rum Orthodox
Yayın Tarihi: 2002
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aşırov, T. (2002). Tarihte ve günümüzde Rum Ortodoks kilisesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5525
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
112996.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.22 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons