Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5516
Title: Henryk Wieniawski’nin keman edebiyatındaki önemi ve keman konçertoları
Other Titles: The importance of Henryk Wieniawski in violin literature and his violin concertos
Authors: Göğüş, Gülay
Sari, Ozan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Müzik Anasanat Dalı/Yaylı Çalgılar Sanat Dalı.
Keywords: Wieniawksi
Keman teknikleri
Konçerto
Violin techniques
Concerto
Issue Date: 30-May-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Sari, O. (2019). Henryk Wieniawski’nin keman edebiyatındaki önemi ve keman konçertoları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 19. yüzyılın önemli kemancı ve bestecilerinden Henryk Wieniawski’nin hayatının ve keman eserlerinin konu edildiği bu çalışma, Wieniawski’nin hayatını eğitimci, keman sanatçısı ve besteci olarak ele alan, keman konçertolarının biçimsel ve müzikal analizinin yanı sıra bestelediği keman eserlerinde kullanılan çalma tekniklerinin incelendiği bölümleri içermektedir. Çalışmanın öznesi olan Henryk Wieniawski’nin, keman edebiyatındaki önemi öncelikle keman sanatçısı ve eğitmeni olarak ele alınmış, bestelediği keman eserlerindeki teknik ve müzikal öğelerin önemi ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bestecinin eserlerinin teknik olarak incelenmesi sırasında, keman tekniklerinin anlatıldığı Türkçe kaynakların yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmanın son bölümünde keman teknikleri sağ ve sol el olarak ayrı ayrı incelenmiş, her teknik genel kullanımıyla anlatıldıktan sonra Wieniawski’nin eserlerinden örnekler verilerek pekiştirilmiştir. Bu nedenle çalışmanın keman eğitimi alanında hem eğitmenler hem de öğrenciler için ciddi bir ihtiyacı karşılayacağı hedeflenmektedir.
This study, in which the life and violin works of Henryk Wieniawskii are described one of the important violinists and composers of the 19th century, includes the life of Wieniawski as an educator, violinist and composer, also the stylistic and musical analysis of his violin concertos, as well as the playing techniques used in violin works he composed. The importance of the subject of the study, Henryk Wieniawski, has been studied primarily as a violinist and teacher in violin literatüre, the importance of technical and musical elements in his compositions has been studied thoroughly. During the technical analysing of the works of the composer, it has been observed that the Turkish sources of violin techniques were deficient. In the last section of the study, the violin techniques have been examined separately as right and left hand, each technique has been explained with the general use of technique and samples have been taken from works of Wieniawski. Fort his reason, it is aimed that the study will meet the serious need for both teachers and students in the field of violin education.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5516
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ozan_sari_tez.pdf8.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons