Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5506
Title: Martinus Rorbye’in oryantalist resimleri
Other Titles: Martinus Rorbye’s orientalist pictures
Authors: Topallı, Elvan
Baran, Elif
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sanat Tarihi Anabilim Dalı/Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Bilim Dalı.
Keywords: Martinus Rorbye
Danimarka
Oryantalist resim
İstanbul
Denmark
Orientalist painting
Istanbul (Constantinople)
Issue Date: 28-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Baran, E. (2019). Martinus Rorbye’in oryantalist resimleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 19. yüzyıl Avrupa resim sanatının en önemli ve etkili sanat üsluplarından biri Oryantalizmdir. Oryantalist ressamlar arasında Kuzey Avrupa kökenli olanlar oldukça azdır. Ressam Martinus Rorbye (1803-1848), hem Danimarka Altın Çağı’nın başlıca ressamlarından biridir, hem de Danimarka Oryantalizminin en önemli temsilcisidir. Yaşamı ve sanatı ile yaşadığı dönemi tam olarak yansıttığı gibi birçok yönden öncü konumundadır. Kısa yaşamına rağmen çok gezen ve çok resim yapan Rorbye, 1835-36 yıllarında Doğu yolculuğuna çıkmış; izlenimlerini hem yazılı olarak günlüğüne, hem de görsel olarak resimlerine yansıtmıştır. Birçok Oryantalist ressam gibi yolculuğu sırasında yaptığı eskizlerden yararlanarak daha sonra tablolar üretmiştir. Bunlara bağlı olarak döneminin diğer Oryantalist ressamlarıyla benzerlikler gösterdiği gibi farklılıklar da göstermektedir. Bu tez çalışmasındaki amaç, Martinus Rorbye’ı tanıtmak, Danimarka ve Avrupa sanat tarihi içindeki yerini belirlemek; özelikle Oryantalist eserlerini değerlendirerek Oryantalist resim sanatı açısından önemini vurgulamaktır. Bu yapılırken Türkçe, İngilizce ve Danca olarak hem yazılı, hem görsel kaynaklara ulaşılmaya çalışılmış; kütüphanelerden ve internet kaynaklarından bu bağlamda yararlanılmıştır. Ulaşılabilen yazılı ve görsel kaynaklar paralelinde, Martinus Rorbye’ın hayatı, sanatı ve özellikle Oryantalist eserleri ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Martinus Rorbye, Danimarka, Oryantalist Resim, İstanbul
One of the most significant art styles of the 19th century European painting is Orientalism; whereas there are only few Orientalist painters from Northern Europe. Martinus Rorbye (1803-1848) is one of the most eminent painters of Danish Golden Age; and also the most important character of Danish Orientalism. He is a pioneer of the period with his art and lifestyle. He was both an enthusiastic traveller and prolific painter. Between 1835-1836 he travelled to the East, he recorded his impressions both in his journal and his sketches and paintings. Like many other Orientalist painters, he produced his paintings using the sketches he made while travelling. His paintings cover both similarities and distinctive features with other Orientalist painters’ works. For this thesis Rorbye and his pictures are interpreted, is place in Danish and European art history and especially the importance of his Orientalist works are emphasized by the aid of resources from national and international libraries and archives and also internet, English, Danish and Turkish. Key Words: Martinus Rorbye, Denmark, Orientalist Painting, İstanbul (Constantinople)
URI: http://hdl.handle.net/11452/5506
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martinus Rorbye'ın Oryantalist Resimleri.pdf6.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons