Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5504
Title: Türkiye'de kayıt dışı istihdam ve vergi ilişkisi
Other Titles: Informal employment in turkey and its relationship with tax
Authors: Tansöker, Reyhan Leba
Şen, Arif
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
Keywords: Kayıt dışı ekonomi
Kayıt dışı istihdam
Vergi
Informal economy
Informal employment
Tax
Issue Date: 12-Nov-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şen, A. (2014). Türkiye'de kayıt dışı istihdam ve vergi ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kayıt dışı istihdam kayıt dışı ekonominin çalışma hayatına yansıması ile ortaya çıkmakta ve ülkemizde önemli bir sorun oluşturmaktadır.Kayıt dışı istihdam olarak değerlendirilebilecek faaliyetler ya işverenlerin çıkarları doğrultusunda olmakta ve çalışanlar bunu kabul etmekte ya da çalışanlar kendi istekleri ile bu çalışma şeklini benimsemektedir.Kayıt dışı istihdamın görülmesinde ekonomik, sosyal, hukuki ve sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan bir takım nedenler etkili olmaktadır.Kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdamın bazı olumlu yönleri bulunsa da olumsuz yönleri ülke ekonomilerine büyük zararlar verebilmektedir. Bu zararlardan en önemlisi de kayıt dışı faaliyetlerin neden olduğu vergi kaybıdır. Kayıt dışı faaliyetler sonucu devletin bütçesinde ortaya çıkan açıklar kayıtlı çalışanlar üzerine yansıtılmaktadır. Kayıtlı çalışanlar üzerindeki vergi yükünün artması ise kayıt dışına kaçışı hızlandırmaktadır.Bu nedenle, çözüme daha kolay ulaşılabilmesi için kayıt dışı istihdam sorununun vergi ile beraber ele alınıp irdelenmesi gerekmektedir.
Informal employment is proceeding from as a reflection of informal economy to the working life and it causes a big and serious problem in our country.The informal employment activities is considered in accordence with an employer benefits and the employees accept this or the employees accept this employment conditions willingly.Some reasons are effective for being informal employment; these are economic, social, legal and social security system arguments. Altough the informal economy and informal employment have some positive effects; their negative effects cause big loses to economy. The most important damage this informal employment is the loss of tax. The budget deficit is reflected to the registered employees that accured because of the informal employment. The tax amount is increasing for the registered employees and this causes to speed up the informal employment.For this reason; it is needed to view the informal employment problem with the employment case together to reach a solution easily.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5504
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389537.pdf1.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons