Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5501
Title: Endüstriyel damperde basınç tüpü akış kanalı tasarımı ve optimizasyonu
Other Titles: Design and optimization of pressure tube flow channel in industrial dampers
Authors: Karpat, Fatih
Özkan, Emel
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Endüstriyel damper
Darbe emici
Sönümleme
Basınç tüpü
Industrial damper
Shock absorber
Dampening
Pressure tube
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkan, E. (2013). Endüstriyel damperde basınç tüpü akış kanalı tasarımı ve optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Endüstriyel damper, hareket eden cisimlerin bir yere çarparak durdurulmasıyla ortaya çıkan enerjiyi absorbe ederek tahrip edici darbeleri ve titreşimi önleyen, özellikle endüstriyel uygulamalarda hareket kontrolü sağlayan, kompakt yapıya sahip bir makine parçasıdır. Kullanım yeri dolayısıyla endüstriyel damper olarak adlandırılan bu elemanlar, titreşimleri ve darbeleri önleyerek makine hasarlarının, gürültüsünün ve bakım maliyetlerinin düşürülmesini sağlar. Bu tez çalışması kapsamında endüstriyel damperin çalışma prensibi ve diğer titreşim sönümleme elemanları arasındaki fark açıklanmıştır. Endüstriyel damperde sönümleme, basınç tüpü içerisindeki hidrolik yağın akış kanallarından geçmesi ile gerçekleşir. Başlangıç olarak, minimum akış kanal kesitine sahip ve sabit enerji yutma kapasiteli bir basınç tüpü tasarlanmıştır. Başlangıç tasarımı referans alınarak, bazı parametrelerin (akış kanalları arasındaki mesafe, akış kanal sayısı ve akış kanal kesiti) sönümleme süresine etkisi incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda nihai tasarım oluşturulmuş ve bu tasarım üzerinde CFD analiz (FLUENT) ile basınç dağılımı gözlenmiştir.
Industrial dampers are compact designed machine parts that are used as a motion control equipment particularly in industrial applications and reduce destructive impulses and vibration impacts of moving objects by absorbing their kinetic energy. Due to their place of use, these elements are referred to as industrial dampers and prevent vibrations and impacts of moving loads thereby reduce the noise and maintance costs. In this thesis, the working principle of industrial dampers and the differences between them and other vibration damping elements are described. Dampening in industrial damper is provided by hydraulic oil flowing through the channel on the pressure tube. To start with, a pressure tube having a constant capacity of enegy absorption and minimum cross-section of flow channels was designed. Taking the starting design as reference, the effect of some parameters (The distance between flow channels, number of flow channels and flow channel cross-section ) upon the duration of damping was examined. As a result of the studies carried out, the final design was created and the flow behavior was observed with CFD analysis (FLUENT).
URI: http://hdl.handle.net/11452/5501
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
360476.pdf6.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons