Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5499
Title: Kocaeli yöresi pet hayvanlarında uyuz enfestasyonları ve türlerin yaygınlığı
Other Titles: Prevalance of mange infestation among pet animals in the vicinity of Kocaeli
Authors: Coşkun, Şevki Z.
Kalelioğlu, Birol
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Parazitoloji Anabilim Dalı/Protozooloji ve Antropodoloji Bilim Dalı.
Keywords: Pet hayvanlar
Türkiye
Kocaeli
Uyuz
Yaygınlık
JBSV3
Pet animals
Prevalence
Turkey
Mange
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kalelioğlu, B. (1999). Kocaeli yöresi pet hayvanlarında uyuz enfestasyonları ve türlerin yaygınlığı. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışma, kasım 1995- şubat 1998 tarihleri arasında Kocaeli Yöresinde bazı pet hayvanlarda uyuz enfestasyonlarının yaygınlığını ve etken parazit türlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Muayenelerde enfestasyondan şüpheli bulunmasına bakılmaksızın rutin uyuz teşhis yöntemleri uygulanmıştır. Bu amaçla, kazıntılar köpek ve kedilerin ağız, göz, kulak kepçesi, karın altı bölgeler ile bacaklar ve parmak aralarından toplanmıştır. Kulak kiri örnekleri, ticari kulak temizleme çubukları ile alınmıştır. Kazıntılar, muhabbet kuşu ve papağanların gaga basisi, ayak, kloaka ve kanat altı bölgelerinden toplanmıştır. Toplanan materyaller %10'luk KOH ile muamele edildikten sonra muayene edilmiştir. Muayene edilen 200 köpeğin 12'sinde (%6,0), 70 muhabbet kuşunun 8'inde (%11,5) ve 25 papağanın l'inde (%4,0) enfestasyona rastlanmıştır. Muayene edilen 150 kedide etken görülememiştir. Köpek enfestasyonlarının %66,7'sinin Sarcoptes scabiei, %33,3'ünün Demodex cants tarafından oluşturulduğu, muhabbet kuşu ve papağanlarda ise enfestasyona Knemidocoptes pilae'nin neden olduğu saptanmıştır. Ev içinde beslenen köpeklerdeki enfestasyon oranının (%2,7), ev dışında beslenen köpeklere oranla (%10,3) düşük olduğu belirlenmiştir (P<0,01). Çeşitli deri lezyonlarına sahip köpeklerin %52,2' sinde, muhabbet kuşu ve papağanların tamamında uyuz enfestasyonu saptanmasına rağmen, deri lezyonlu kedilerde uyuz etkeni görülmemiştir.
This study has been carried out between November 1995 and February 1998 detect the prevalence of mange infestation among some pet animals in the vicinity of Kocaeli and to identify the causative parasite species. During the examination, the routine mange diagnostic techniques were used, without the suspicion of mange infestation. For this purpose, dog and cat samples were scratched from mouth, eye, ear, abdominal regions, legs and between fingers. Cerumen samples were also collected by commercial ears swaps. Scratch samples were taken from beak base, legs, cloaka and below wing regions of parakeets and parrots. Collected materials were examined after being treated with 10% KOH. Twelve of 200 examined dogs (6.0%), 8 of 70 parakeets (11.5%) and 1 of 25 parrots (4.0%) were found to be infested. No infestation was detected among the 150 cats examined. Dog infestations were caused by Sarcoptes scabiei (66.7%) and by Demodex canis (33.3%). As for the parrots and parakeets, the causative agent was Knemidocoptes pilae. The infestation rate among dogs kept inside (2.7%) was found to be quite lower than that of the dogs kept outside (10.3%) (P<0.01). Although 52.2% of dogs and all parrots and parakeets having skin lesions were found to be infested by mange, no infestation could be detected in cats having skin lesions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5499
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088462.pdf
  Until 2099-12-31
3.95 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons