Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5497
Title: Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları
Other Titles: Determination of the deformation and the material loss on the moldboard plough blades using the image processing method
Authors: Okursoy, Rasim
Uras, Ahu
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makinaları Anabilim Dalı.
Keywords: Aşınma
Toprak sıkışıklığı
Görüntü işleme
Abrasion
Soil compaction
Image processing
Issue Date: 21-Feb-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uras, A. (2006). Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Toprak işleme alet ve makinalarının işlevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi, toprakişleme kalitesi ve verimini arttırır. Aşınma ise kalite ve verimi olumsuz yönde etkileyen birfaktördür.Aşınmaya maruz kalan uç demiri toprağı kesmeyip onu ötelediğinden, çeki kuvvetiniarttırarak, enerjinin ve maliyetin artmasına yol açar. Bu olumsuzluklara sebep olan aşınmafaktörünün belirlenebilmesi için; bu çalışmada, hassas tartı ve planimetre ölçümyöntemlerinin yanında görüntü işleme tekniğinden faydalanılmıştır. Görüntü işlemede, GlobalLab Image 2 Streamline bilgisayar programı kullanılmıştır. Hassas tartı ölçümleri sonucundaortalama aşınma miktarı 33,65 g/da olarak belirlenmiştir. Görüntü işleme tekniğiyle belirlenenortalama aşınma miktarı 61,62 cm 2 dir. Planimetre ölçümleri sonucunda ortalama aşınmamiktarı 61,8 cm 2 dir.Bu çalışmada; 2 gövdeli ve trapez uç demirli asma tip bir traktör pulluğu ile toplam60 da olmak üzere 2 farklı tarlada çalışılmıştır. Çalışılan tarlaların toprak sıkışıklık değerleribulunmuştur. Toprak sıkışıklığının fazla olduğu parsellerde çalışan uç demirlerinde aşınmadaha fazla olmuştur. Aşınmanın ön gövdeden arka gövdeye doğru gidildikçe azaldığı tespitedilmiştir.Bu çalışmada, pulluk uç demirlerindeki aşınmaların, diğer yöntemler yanındagörüntü işleme tekniği kullanılarak da belirlenebileceği ortaya konulmuştur.
The quality of the soil tillage and seedbed preparation depends on how well tillageequipment is designed and its purposed function. However, the abrasion and the deformationon tillage equipment are important factors that effect work quality in undesirable way. Thedeformed tillage tines and moulboard plough blades causes the soil to shift and to increasesoil deformation energy as well as the tillage expenses.In this study, a three point hitch moulboard plough which has two units withtrapezoid blades is used in 60 da. The amount of deformation on material loss from the plowblades were determined by using the image processing and weight loss determination togetherwith the planimeter measurements. The Global Lab Image 2 Streamline software is used asimage processing purposes. The mean material loss is determined as 33,65 g per dekar as theresult of the weight measurement of the moulboard blades. The mean material loss isdetermined as 61,62 cm 2 as the result of the image processing measurement of the moulboardblades. The mean material loss is determined as 61,8 cm 2 as the result of the planimetermeasurement of the moulboard blades. The deformation occurred on the front blade morethan the deformation and the weight loss on the back blade. It was found that the soil textureand the compaction had a great effect on the material deformation of the blades. This result isalso demonstrated by using the image processing.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5497
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183778.pdf842.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons