Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5496
Title: Kronik obstrüktif akciğer hastalıklı olgularda Pirenzepine'in inhalasyon yoluyla bronkodilatör etkisinin salbutamol ve ipratropium bromide ile karşılaştırmalı incelenmesi
Other Titles: Comparison of bronchodilator effect of Pirenzepine by inhalation with salbutamol and ipratropium bromide in patients with chronic obstructive pulmonary disease
Authors: Balkanlı, Halime
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Akciğer hastalıkları-obstrüktif
Albüterol
Bronkodilatör ajanlar
Pirenzepine
Ipratropyum bromür
Lung diseases-obstructive
Albuterol
Bronchodilator agents
Ipratropium bromide
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Balkanlı, H. (1995). Kronik obstrüktif akciğer hastalıklı olgularda Pirenzepine'in inhalasyon yoluyla bronkodilatör etkisinin salbutamol ve ipratropium bromide ile karşılaştırmalı incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda 20 KOAH olguya her ilaç farklı günlerde olmak üzere inhalasyon yoluyla pirenzepine'in üç ayrı dozu (3:12, 50, 200mcg) salbutamol ve ipratropium bromide verildi. İlaçlar uygulandıktan sonra 15, 30, 60, 120 ve 180.'dklarda solunum fonksiyon testleri yapıldı. FEVİ, FEF25-75 ve FEF50 parametrelerinde ilaçların bronkodilatör etkinlikleri karşılaştırıldı. Pirenzepine'in üç ayrı dozunda da hem büyük hava yollarında (FEVİ) hem de küçük hava yollarında (FEF25-75,FEF50) anlamlı bronkodilatör etkinliği saptanmadı. Bununla birlikte pirenzepine'in üç ayrı dozunun birbirlerine anlamlı üstünlükleri tespit edilemedi. Olgularda salbutamol ile ipratropium bromide'in etkinlikleri arasında anlamlı fark saptanamadı. Ancak gerek salbutamol gerekse ipratropium bromide'in Pirenzepine'in üç ayrı dozuna karşı anlamlı üstünlükleri tespit edildi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5496
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040439.pdf
  Until 2099-12-31
3.48 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons