Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5494
Title: Azgelişmiş ülkelerde tüketim vergilerinin yeri ve önemi (Türkiye örneği)
Other Titles: The place and importance of the consumption tax in underdeveloped countries (Turkey sample)
Authors: Burhan, Nuri
Yapar, Yeşim
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
Keywords: Ekonomik kalkınma
Gelişmekte olan ülkeler
Tüketim vergileri
Türkiye
Vergiler
Economic development
Developing countries
Consumption taxes
Turkey
Taxes
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yapar, Y. (1993). Azgelişmiş ülkelerde tüketim vergilerinin yeri ve önemi (Türkiye örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5494
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
026296.pdf
  Until 2099-12-31
6.49 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons