Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5489
Title: Dokuma makinalarında tefe mekanizmalarının tasarımı
Other Titles: Design of teflon mechanisms in weaving machines
Authors: Eren, Recep
Tarhan, Murat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Dokuma
Tefe hareketleri
Tefe mekanizmaları
Tefe kuvvet
Kumaş çizgisi pozisyonu
Kam tahrikli tefe mekanizması
Weaving
Sley motions
Sley mechanisms
Beat-up force
Cloth fell position
Cam driven sley mechanisms
Issue Date: 30-Jul-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tarhan, M. (1996). Dokuma makinalarında tefe mekanizmalarının tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada tefe mekanizmalarının optimum tasarımı amaçlanmıştır. Tefe tahriki esas olarak kam veya değişik tipte kol mekanizmaları ile yapılmaktadır. Son yıllarda tefe tahrikindeki gelişmeler ITMA 95 'te sergilenen dokuma makinaları üzerinde de tespit edildiği gibi kamlı tahrikin daha yaygın kullanılması yönünde olmuştur. Birçok firma (Picanol, Sulzer Ruti v.b.) daha önce kullandıkları kol mekanizması tahrikini terk edip kam mekanizmalarına yönelmiştir. Bunun sebebi, artan dokuma hızlarında atkı atımına yeterli sürenin ayrılabilmesi için daha kontrollü hareket üretme özelliğine sahip olan kam mekanizmaları sayesinde ağızlık açıklığının istenildiği şekilde elde edilebilmesidir. Bundan dolayı, bu tez çalışması kam tahrikli tefe mekanizmasları tasarımı ile smırlanmıştır. Tezin ilk kısmmda literatürden elde edilen bilgilerin ışığında tefe tasarımına etki eden dokuma teknolojisi parametreleri incelenmiş ve endüstride çalışan kancalı ve hava jetli tezgahların tefe hareket eğrileri ölçülerek bilinen bazı hareket eğrileri ile karşılaştınlmıştır. Tasarım kısmmda ise optimum tefe hareket karakteristiği ve iletimini verecek kamın tasarımı Turbo C++ programlama dili kullanılarak geliştirilen bir bilgisayar programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Son olarak elde edilen sonuçlar tartışılmış ve gelecekte konu ile ilgili olarak yapılabilecek çalışmalar hakkında tafsiyelerde bulunulmuştur.
In this work, optimum design of sley mechanisms is aimed. The drive of the sley can be carried out by either cam or linkage type mechanisms. In recent years, as observed on weaving machines exhibited in ITMA 95, the trend in the drive of sley mechanisms has been on the side of cam mechanisms. Many loom makers such as Picanol, Sulzer Ruti etc. left their linkage type sley drive mechanisms and used cam driven sley mechanisms instead. The reason for this is that at increasing loom speeds, cam mechanisms produce better motion characteristics which separate enough time for weft insertion and give better shed geometry. Therefore, it was decided to restrict the research to the design of cam driven sley mechanisms. In the first part of the thesis, a literature survey about the topic was given and weaving technology parameters that affect the design of sley mechanisms were analized. In addition, measurement results which were taken from some rapier and air jet looms in industry to determine sley motion characteristicswere presented and compared with some known motion curves. In the second part, optimum design of sley drive cams was achived with the aid of a computer program written in Turbo C++ programming language. Finally, the results obtained were discused and some recommendations for future work were given.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5489
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057401.pdf
  Until 2099-12-31
3.21 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons