Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5484
Başlık: Yüksek performanslı polietilen liflerinden üretilen kurşun geçirmez kumaşların performansının lif performansıyla ilişkisinin araştırılması
Diğer Başlıklar: Investigation of the relationship between the performance of bulletproof fabrics made of high performance polyethylene fibers and fiber performance
Yazarlar: Şengönül, Aslı
Tutak, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kumaşlar
Polietilen
Fabrics
Polyethylene
Yayın Tarihi: 30-Eki-1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Tutak, M. (1996). Yüksek performanslı polietilen liflerinden üretilen kurşun geçirmez kumaşların performansının lif performansıyla ilişkisinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada yüksek performanslı polietilen liflerinden üretilen Dyneema liflerinin mekanik performansı (kopma mukavemeti, kopma uzaması, modülü) ve ince yapısı araştırılmıştır. Dokuma işleminde iplikler hem çözgü hemde atkı yönünde belirli bir gerilim altında işlenmektedir. Dyneema liflerinin dokuma işlemi sonucundaki mekanik performansındaki değişiklik incelendi. Liflerin performansındaki değişikliği tesbit edebilmek için çekme deneyleri ve X ışınları deneyleri yapıldı. Ayrıca Optik mikroskop ve SEM (Taramalı elektron mikroskobu) incelemeleri yapıldı.
In this study, mechanical performance and fine structure of Dyneema fibres have been investigated. During weaving process, yarns go under certain tension. The changes of mechanical performance of the Dyneema fibres have been studied In order to determine the performance changes, Instron and X-ray diffraction studied have been carried out. The results have been supported by optic and SEM microscopy results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5484
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
057399.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.02 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons