Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5484
Title: Yüksek performanslı polietilen liflerinden üretilen kurşun geçirmez kumaşların performansının lif performansıyla ilişkisinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the relationship between the performance of bulletproof fabrics made of high performance polyethylene fibers and fiber performance
Authors: Şengönül, Aslı
Tutak, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kumaşlar
Polietilen
Fabrics
Polyethylene
Issue Date: 30-Oct-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tutak, M. (1996). Yüksek performanslı polietilen liflerinden üretilen kurşun geçirmez kumaşların performansının lif performansıyla ilişkisinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada yüksek performanslı polietilen liflerinden üretilen Dyneema liflerinin mekanik performansı (kopma mukavemeti, kopma uzaması, modülü) ve ince yapısı araştırılmıştır. Dokuma işleminde iplikler hem çözgü hemde atkı yönünde belirli bir gerilim altında işlenmektedir. Dyneema liflerinin dokuma işlemi sonucundaki mekanik performansındaki değişiklik incelendi. Liflerin performansındaki değişikliği tesbit edebilmek için çekme deneyleri ve X ışınları deneyleri yapıldı. Ayrıca Optik mikroskop ve SEM (Taramalı elektron mikroskobu) incelemeleri yapıldı.
In this study, mechanical performance and fine structure of Dyneema fibres have been investigated. During weaving process, yarns go under certain tension. The changes of mechanical performance of the Dyneema fibres have been studied In order to determine the performance changes, Instron and X-ray diffraction studied have been carried out. The results have been supported by optic and SEM microscopy results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5484
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057399.pdf
  Until 2099-12-31
5.02 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons