Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5477
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAçıkgöz, Esvet-
dc.contributor.authorÖzfırat, Arzu-
dc.date.accessioned2020-01-08T08:42:45Z-
dc.date.available2020-01-08T08:42:45Z-
dc.date.issued1996-03-22-
dc.identifier.citationÖzfırat, A. (1996). Hayvan pancarında ekim sıklığının yumru ve yaprak ekimine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5477-
dc.description.abstractBu araştırma, "Kyros" ve "Rota" hayvan pancarı (Beta vulgaris var. rapa) çeşitlerinde ekim sıklığının yumru ve yaprak verimi ile bazı verim komponentlerine etkisini saptamak amacıyla 1994 yılında yapılmıştır. Deneme Uludağ üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi 'rıde, tesadüf blokları deneme deseninde üç tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Ekimde 50 cm sıra aralığı ve 10, 20, 30, 40 ve 50 cm sıra üzer.i mesafeleri alınmıştır. Ekim sıklıklarının yaş yumru ağırlığı dışında, verim ve incelenen diğer verim komponentlerini etkilemediği saptanmıştır. Buna karşılık; yeşil yaprak, yaş yumru, yumru kurumadde verimleri ile bazı verim komponentlerinin çeşitlere göre değiştiği belirlenmiştir. İncelenen iki çeşit arasında "Kyros" çeşidinin gerek yumru, gerekse yaprak verimi açısından "Rota" çeşidinden daha verimli olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractThis research was carried out to determine the effects of sowing densities on leaf and root yields and some yield components in two varieties (Kyros and Rota) of fodder beet (Beta vulgaris var. rapa) in 1994. The field experiment was designed in complete randomized block with three replications on Agriculture Research Centre of Agriculture Faculty, Uludağ University. Row spacing was 50 cm, plants were spaced 10, 20, 30, 40 and 50 cm within the rows. Sowing densities did not effect yields and yield components, with the exception of fresh root weight- per plant. Contrarily, fresh leaf and root yields, dry matter yield of root and some yield components varied significantly due to varieties. It was found that Kyros variety outyielded Rota variety in both leaf and root yields.en_US
dc.format.extentVII, 112 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEkim sıklığıtr_TR
dc.subjectHayvan pancarıtr_TR
dc.subjectYumru ve yaprak verimitr_TR
dc.subjectYeşil yaprak verimitr_TR
dc.subjectYaş yumru verimitr_TR
dc.subjectSowing densityen_US
dc.subjectFodder beeten_US
dc.subjectRoot yield and leaf yielden_US
dc.subjectFresh leaf yielden_US
dc.subjectFresh root yielden_US
dc.titleHayvan pancarında ekim sıklığının yumru ve yaprak ekimine etkileritr_TR
dc.title.alternativeEffects of sowing frequency on tuber and leaf sowing in beeten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057392.pdf
  Until 2099-12-31
7.9 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons