Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5477
Title: Hayvan pancarında ekim sıklığının yumru ve yaprak ekimine etkileri
Other Titles: Effects of sowing frequency on tuber and leaf sowing in beet
Authors: Açıkgöz, Esvet
Özfırat, Arzu
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Ekim sıklığı
Hayvan pancarı
Yumru ve yaprak verimi
Yeşil yaprak verimi
Yaş yumru verimi
Sowing density
Fodder beet
Root yield and leaf yield
Fresh leaf yield
Fresh root yield
Issue Date: 22-Mar-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özfırat, A. (1996). Hayvan pancarında ekim sıklığının yumru ve yaprak ekimine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, "Kyros" ve "Rota" hayvan pancarı (Beta vulgaris var. rapa) çeşitlerinde ekim sıklığının yumru ve yaprak verimi ile bazı verim komponentlerine etkisini saptamak amacıyla 1994 yılında yapılmıştır. Deneme Uludağ üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi 'rıde, tesadüf blokları deneme deseninde üç tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Ekimde 50 cm sıra aralığı ve 10, 20, 30, 40 ve 50 cm sıra üzer.i mesafeleri alınmıştır. Ekim sıklıklarının yaş yumru ağırlığı dışında, verim ve incelenen diğer verim komponentlerini etkilemediği saptanmıştır. Buna karşılık; yeşil yaprak, yaş yumru, yumru kurumadde verimleri ile bazı verim komponentlerinin çeşitlere göre değiştiği belirlenmiştir. İncelenen iki çeşit arasında "Kyros" çeşidinin gerek yumru, gerekse yaprak verimi açısından "Rota" çeşidinden daha verimli olduğu görülmüştür.
This research was carried out to determine the effects of sowing densities on leaf and root yields and some yield components in two varieties (Kyros and Rota) of fodder beet (Beta vulgaris var. rapa) in 1994. The field experiment was designed in complete randomized block with three replications on Agriculture Research Centre of Agriculture Faculty, Uludağ University. Row spacing was 50 cm, plants were spaced 10, 20, 30, 40 and 50 cm within the rows. Sowing densities did not effect yields and yield components, with the exception of fresh root weight- per plant. Contrarily, fresh leaf and root yields, dry matter yield of root and some yield components varied significantly due to varieties. It was found that Kyros variety outyielded Rota variety in both leaf and root yields.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5477
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057392.pdf
  Until 2099-12-31
7.9 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons