Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5476
Title: Bursa il merkezi içme sularında patojenik bakterilerin araştırılması
Other Titles: Investigation of pathogenic bacteria in drinking water of Bursa city center
Authors: Minbay, Ahmet
Şimşekli, Metin
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Bakteriler
İçme suyu
Bacteria
Drinking water
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şimşekli, M. (1988). Bursa il merkezi içme sularında patojenik bakterilerin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırmada Bursa il merkezi ve civar yörelerden gönde­rilen 500 değişik kaynaklı su örneği bakteriyolojik yönden, in­celenmiştir. Toplam 3 su örneğinde Salmonella parathyphi B, 4 su örneğinde Shigella flexnerii ve 3 adet enterotoksijenik Escherichia coli izole ve identifiye edilmiştir. Koliform bakteri bakımından yapılan çalışmada Bursa il merkezinden gönderilen 322 su örneğinden 60' (% 18.7)ve Bursa yöresinden gönderilen 178 su örneğinden 46' (% 23.2) olmak üzere toplam 106 su örneği (% 21.2) kirli bulunmuştur. Bursa ili içme ve kullanma sularının % 2 oranında su epidemilerine yol açabilen Salmonella parathyphi B, Shigella flexnerii ve enterotoksijenik Eschrichia coli ile kontamine oluşu nedeni ile içme ve kullanma sularının bakteriyolojik yoklamalarının önemi üzerinde durulmuştur. Rutin inceleme ile koliform bakte­rileri bakımından Kuvvetle Muhtemel Sayısı sıfır bulunan 98 su örneğinde patojen etkenler yönünden incelenmesinde değişik Koliform bakteri (81 örnek), Streptococcus faecalis (12 örnek) ve Clostridium welchii (2 örnek) bulunmuştur. Araştırmada iç­me ve kullanma suyu olarak kullanılar suların yalnız rutin su muayeneleri ile temiz veya kirli olarak değerlendirilmesinin gerçekçi olmadığı, bakteriyolojik kontrollerin daha etkin şe­kilde yapılması gerektiği ortaya konulmuştur.
500 water samples taken from different sources around and the center of Bursa were bacteriologically investigated. Salmonella paratyphi B in 3 water samples (0.6 %) and Shigella flexnerii in 4 water samples ,(0.8 %) and enterotoxigenic E. coli in 3 water samples (0.6 %) have been isalated and ıdentıfıed in this study. Total 106 (21.2 %) of water samples. 60 (18.7 %) of 322 samples from çenter of Bursa, and 46 (23-2. %) of 178 samples from the vicinity of the city were found polluted. The fact that drinking and domestic water samples., examined in this work were found to be contaminated of the role of 2.0 % with salmonella and shigella and enterotoxigenic E. coli causing infections in digestive tract is extra ordinary, The importance of bacteriological Controls of drinking and domestic water supplies in the view of puplic health was discussed. Furthermore studies on the 98 water samples accepted as drinkable according to the method of Most Brobable Number of E. coli, sho- wed that they were not clear, instedd they harbor several of pathogenic bacteria. Coliform bacterm (81 samples), and Streptococcus faecalis (12 samples and Clostridium perfringens (2 samples), were isalated, and identifed in these water. Results abtained in this study clearly indicate that routine water controlling operations are polluted or not. More effective bacteriological examinations waters are necessary in order to get true results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5476
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003555.pdf
  Until 2099-12-31
2.62 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons