Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5471
Title: Ayçiçeğinde yaprak döktürmenin tane verimi ve kalitesi üzerine etkileri
Other Titles: The effects of artificial defoliation on seed yield and quality of sunflower
Authors: Turan, Z. Metin
Özyavuz, Dilek
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Ayçiçeği
Yaprak döktürme
Tane verimi
Sunflower
Defoliation
Seed yield
Oil persentage
Yağ oranı
Issue Date: 1-Nov-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özyavuz, D. (1996). Ayçiçeğinde yaprak döktürmenin tane verimi ve kalitesi üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Ayçiçeği bitkisinde suni olarak yaprak döktürmenin çeşitli agronomik ve teknolojik karakterler üzerine etkisini saptamak için planlanan bu çalışma, 1994 ve 1995 yıllarında yapılmıştır. Araştırmada kontrol ile birlikte farklı iki gelişme döneminde (tabla oluşumu ve çiçeklerime başlangıcı) dört değişik yaprak dökümünden oluşan (tüm yapraklar, alt, orta ve üst yaprakların uzaklaştırılması) toplam 9 adet muamele kullanılmıştır, Araştırma, Sunbred-281 hibrid çeşidi ile tarla koşullarında yapılmıştır. Çok sayıda agronomik ve teknolojik özellikler üzerinde gözlemler yapılmıştır. Bütün karakterlerin yaprak döktürme uygulamalarından etkilendiği bulunmuştur. Tabla oluşum döneminde tüm yaprakların doldurulduğu durumda biç tane teşekkül etmemiştir. Bütün yaprak döktürme uygulamaları kontrole göre tane verimini % 16-100 oranında azaltmıştır. Yağ oram çiçeklerime döneminde tüm yaprakların uzaklaştırıldığı konumda kontrole göre % 10 civarında düşmüş ise de diğerleriyle kontrol arasında farklılık bulunamamıştır.
This study was intented to determine the effects of artificial defoliation on some agronomical and technological characteristics of seeds of sunflower. The effects of four defoliations (lower-middle-upper and full leaf removals) two growth stages (head formation and begining of flowering) of hibrid sunflower Sunbred-281 were examined under field conditions in 1994 and 1995. Plants undefoliated were used as control. Certain agronomical and technological characteristics measured were influenced by defoliation treatments. No seed formed when the whole leaves were removed at head formation stage. AH the defoliation treatments decreased seed yield about 16-100 % as compared with control. Full leaf removal treatment reduced oil content of seed by 10 % while other defoliations did not differ from control.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5471
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057396.pdf
  Until 2099-12-31
1.93 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons