Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5469
Title: Türkiye'de üretilen takım malzemelerinin talaşlı şekillendirmede aşınmalarının deneysel olarak ölçülmesi ve takım ömrü denklemlerinin çıkartılması
Other Titles: Experimentally measuring the wear of the machining tool in the shaping material produced in Turkey and removal of tool life equation
Authors: Yıldırım, Servet
Tüken, Hasan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Takım malzemesi
Tool material
Türkiye
Makina
Machine
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tüken, H. (1988). Türkiye'de üretilen takım malzemelerinin talaşlı şekillendirmede aşınmalarının deneysel olarak ölçülmesi ve takım ömrü denklemlerinin çıkartılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada,"Makina-Takım Endistrisi A.S."nin üret­tiği yüksek hız çeliği,kesici takımın talaşlı şekillendir­mede aşınmaları deneysel olarak ölçülmüş ve takım ömür denkleminde k sabiti tesbit edilmiştir. Deneyler,farklı iki yapıdaki malzeme üzerinde yapıl­mıştır . Takım ömrü ölçütü olarak, ana kesici kenar serbest yüzey aşınmasından "BOSLUK AŞINMASI" alınmış ve değeri VBB = 0,3 mm. seçilmiştir. Yumuşak malzeme olarak alınan, St 42 iş malzemesinin kimyasal kompozisyonu; % 0,167 C %0,038 S %0,40 Mn %0,15- 0,30 Si olarak saptanmıştır.Sertlik 125 Vickers 72 HRA değerindedir.Sert malzeme olarak alınan St 70 iş malzemesi­nin kimyasal kompozisyonu; % 0,45C %0,025S %0,78Mn %0,20Ni % 0,15-0,30Cr %0,30-0,40Si olarak saptanmıştır.Sertlik 205 Vickers 95,8HRA değerindedir. Deney'e alınan takım malzemesinin kimyasal kompozis­yonu % 1,15-1,30C %11W %4M %3,50V %11Co %4,50 Cr olarak sap­tanmıştır. Sertlik 300 HB değerindedir. İş malzemesi olarak St 42 kullanıldığında k= 4,8 iş malzemesi olarak St 70 kullanıldığında k= 6,93 bulunmuştur.
In this study, in with chip shaping of wear of cutting group high speed Steel (HSS) that " Makina-Takım Endüstrisi AS." produces were experimantaly measured and constad k was proved in tool life equation. Test were done two different materials. As tool-life measurement, flank-wear was taken from major-flonk edge free surface wear and it's walve was chosen as VBB = 0,3 mm. Chemical composition of St 42 work piece mateirals. That is ta­ken as soft mateirals, was established as 0,167 C %, 0,038 S %, 0,40 Mn %, 0,15-0,30 Si %. Hardness is 125 vickers 72 HRA. Chemical composition of St 70 work piece mateirals. That is ta­ken as had material, was established as 0,45 C %, 0,025 S %, 0,78 Mn %, 0,20 Ni %, 0,15-0,30 Cr %, 0,30-0,40 Si %. Hardness is 205 vickers 95.8 HRA. Chemical composition of group-material is 1,15-1,30 C %,11 max W %, 4M%, 3.50 V %, 11 Co %, 4,50 Cr %. Hardness is 300 HB. When St 42 was used as work piece-material was found k= 4,8. when St 70 was used as work piece material was found k= 6,93.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5469
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003552.pdf
  Until 2099-12-31
2.79 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons