Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5467
Title: Örme makinelerinde elektronik kumanda yöntemleri ve bilgisayarlı örgü-desen tasarımı üzerine araştırmalar
Other Titles: Electronic control methods in knitting machines and researches on computerized knitting-pattern design
Authors: Tasmacı, Mehmet
Kaya, Ali
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Tekstil ve tekstil mühendisliği
Textile and textile engineering
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya, A. (1988). Örme makinelerinde elektronik kumanda yöntemleri ve bilgisayarlı örgü-desen tasarımı üzerine araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Elektronik sanayiinin de çok süratli gelişmesi sonucu örme makinelerinin gelişimi son 10 yıl içinde önceki 100 yı­la oranla daha ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Elektronik ku­manda ve kontrollü örme makinelerinin kullanımı, bu gelişme­ ye paralel şekilde giderek artmakta olup makine imal eden firmalar da üretimlerini bu alanda yoğunlaştırmışlardır. "Ör­me Makinelerinde Elektronik Kumanda Yöntemleri ve Bilgisayar­lı Örgü-Desen Tasarımı Üzerine Araştırmalar" konulu bu tez çalışmasında, düz, yuvarlak ve çözgülü örme makinelerindeki elektronik kumanda ve kontrol sistemleri, desen hazırlama ve programlama üniteleri ile programlama yöntemleri incelenmiş­tir. Bununla birlikte elektronik kumanda ve kontrollü makine­lerin konvensiyonel sistemlerle karşılaştırılması yapılarak sistemler arası olumlu-olumsuz yönler belirtilmiştir. Ayrıca, geliştirilen elektronik sistemlerdeki çalışmala­ra örnek olmak üzere, Örgü geometrisi ve üretim hesaplamaları, temel örgülerin açık ilmek görünüşleri ve desen tasarımı üzeri­ne Basic programlama Lisanı temeli ve mesleki verilere uygun birkaç bilgisayar programı geliştirilmiştir.
Development of knitting machines have been improved a lot of something comparing past decade with last century as a result of fast development of eleotronic industry. Companies of knitting machine manufacturers increased their elefct^onic controlled knitting machines being parallel of this development. This thesis is titled "Investigation in to Knitting haciline Eleotronic Control Methods and Computer Aİded Knitting-Pattern Design” in this thesis system of eleotronic control on flat, circular and warp knitting machines, preparation of pattern and programming with programming methods have been examined. However, eleotronic controlled machines have been compared with conventional machines. In this öomparison advantages and disadvantages of these two systems have been mentioned. Finally, Basic Programming languages have been developped using real practical data. They are used namely on appearance of basic knitting stitch, design of patterns and knitting geometry and product calculations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5467
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003554.pdf
  Until 2099-12-31
11.53 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons