Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5466
Title: İlk dönem tasavvufunda şathiye
Other Titles: Shathiyye in early sufism
Authors: Kartal, Abdullah
Köle, Yasemin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
Keywords: Şathiye
İşaret
Ebu Nasr Serrâcet
Vecd
Ecstatic utterance (shathiyya)
Sarradj
Experience
Symbol
Issue Date: 7-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Köle, Y. (2014). İlk dönem tasavvufunda şathiye. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İlk dönem tasavvufunda şathiye başlığını taşıyan bu tez, üç bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında çalışmanın konusu ve yöntemi hakkında kısa değerlendirmede bulunuldu. Tezin birinci bölümünde şathiyenin tanımı ve tahliline yer verildi. Ayrıca Ebu Nasr Serrâc'ın el-Lüma' adlı eserinde yer alan, şathiye söyleyen sûfilerin hayatlarına ve şathiyelerine örnek verildi. Tezin ikinci bölümünde şathiye kavramının telvin ve temkin ile ilişkisini incelendi. Sonrasında vecd kavramı ile ilişkilendirildi. Hakikatin tezahürü olarak gördüğümüz şathiye, işâret dili ekseninde incelendi. Tezin son bölümünde ise oluşturulan şathiye tasnifine göre Ebu Nasr Serrâc'ın el-Lüma' eserinde yer alan şathiyeleri bölümlere ayırıldı. Cüneyd-i Bağdâdî'nin sözlerinde, manası şathiyeye uygun düşen cümlelerine örnek verildi.
This thesis, which is under the title of "Shathiyye in Early Sûfism", consists of 3 chapters. In the introduction, the topic and procedure of our study were shortly examined. The description of Shathiyye and its analysis were given a place in the first chapter of the thesis. We also adduced the lives of sûfis who sing Shathiyye taking place in "El- luma" by Sarradj, and their shathiyyes. We examined the relationship between shathiyye and telvin and temkin in the second chapter. After that, we associated them to the concept "Vecd". We examined the shathiyye in the sign language which we consider as the epiphany of the reality. In the last part of the thesis, according to the shathiyye classification, we sectioned the shathiyyes taking place in "El- luma" by Sarradj. We can see the meanings of shathiyyes in the letters by Cüneydi Bağdadi and so we also adduced his words.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5466
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
380130.pdf850.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons